HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Vláda: Schválila medzirezortný program zameraný na podporu budovania obrany

Bratislava 23. januára (TASR) – Pri podpore obrany štátu sa bude klásť dôraz na funkčnosť systému obrannej infraštruktúry, na služby a činnosti poskytované Ozbrojenými silami (OS) Slovenskej republiky, ale aj na zabezpečenie obrany štátu. Vyplýva to z Medzirezortného programu 06E zameraného na podporu obrany štátu v rokoch 2019 až 2024, ktorý v stredu schválila vláda.

„Cieľom predkladaného návrhu materiálu je koordinácia úloh pri realizácii opatrení, prostredníctvom ktorých jednotlivé dotknuté ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy vytvárajú predpoklady na zabezpečenie podpory obrany štátu,“ ozrejmilo Ministerstvo obrany (MO) SR v predkladaných materiáloch.

Program ráta aj s podporou a všestranným zabezpečením činnosti OS členských krajín NATO a EÚ pri plnení úloh kolektívnej obrany na Slovensku v rámci poskytovania podpory hostiteľskou krajinou.

Medzi priority programu patrí napríklad udržiavanie požadovanej úrovne pripravenosti objektov obrannej infraštruktúry na zabezpečenie činnosti armády s dôrazom na cestné a železničné komunikácie, letiská, prístavy a skladovacie priestory. Orientovať sa bude aj na zabezpečenie zdravotníckej podpory, tvorbu a udržiavanie štátnych hmotných rezerv, či na modernizácia stacionárnych komunikačných a informačných systémov.

Za jednu z priorít považuje rezort aj zabezpečenie výskumno-vývojovej základne MO s dôrazom na budovanie obranných spôsobilostí armády. Využívať by sa mali aj možnosti zapojenia do projektov Organizácie NATO pre výskum a technológie a Európskej obrannej agentúry.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info