HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

NRSR: Výbor jednohlasne odobril návrh novely na ochranu oznamovateľa korupcie

Bratislava 22. januára (TASR) – Brannobezpečnostný výbor Národnej rady (NR) SR jednomyseľne odobril návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Posilniť a zefektívniť sa má aj vytvorením špeciálneho nezávislého úradu. Jeho zriadenie je súčasťou návrhu, materiál sa nachádza v druhom čítaní.

Úlohou úradu bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany tzv. whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.

„Predsedu nového Úradu na ochranu oznamovateľov by mala zvoliť Národná rada SR spomedzi dvoch kandidátov vybratých odbornou komisiou zloženou z členov vymenovaných prezidentom SR, vládou SR, verejným ochrancom práv, Radou pre štátnu službu a poradným orgánom vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti,“ vysvetlil už skôr predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý návrh novely predložil.

Návrh novely tiež rozširuje definíciu závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb, čím sa reaguje na vývoj právneho poriadku od účinnosti terajšieho zákona. Ďalšie časti návrhu sa týkajú precizovania poskytnutia ochrany v rámci trestného konania, rovnako i zavedenia administratívnej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, alebo ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.

Pellegrini oznámil, že navrhovaná novelizácia vychádza z aplikačnej praxe od zavedenia zákona, účinného od júla 2014. Novela má odstrániť „slabé miesta súčasnej právnej úpravy, ktoré nemohli byť v čase tvorby terajšieho zákona známe ani predvídané“.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. marca 2019.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info