HLAVNÝ DENNÍK
EKONOMIKA

POZOR: 6 najdôležitejších daňových zmien tohto roku! Poznáte ich?

Od Nového roku platí viacero daňových zmien. Niektoré sú pozitívne, ako napríklad vyšší daňový bonus na dieťa, alebo znemožnenie podvodov s DPH ala Baštrnák. Iné však postihnú ľudí a firmy negatívne. Napríklad osem percentný poistný odvod.

Stop „Bašternák“

Doterajšie pravidlá umožňovali vyžiadať si od štátu vratku DPH zo stavebných nákladov pri výstavbe bytov a ich následný predaj za nízku sumu. To bola podstata kauzy Bašternák. „Pri predaji bytov sa konečne zaviedli zmeny, ktoré by mali zabrániť podvodom na vratkách DPH pri obchodovaní s bytmi. Je to dôležitý krok, ktorý posilňuje právnu istotu,“ hovorí daňová partnerka Silvia Hallová z Grant Thornton.

Ak stavebné náklady pri rekonštrukcii presahujú 40 percent hodnoty pôvodnej hodnoty stavby, nemôže byť predaj podľa nových pravidiel oslobodený od DPH. Lehota päť rokov, po ktorých je predaj od dane z pridanej hodnoty oslobodený, sa začína počítať nanovo odo dňa kolaudácie. Pri novej výstavbe sa nič nemení, byty aj domy budú aj naďalej zaťažené DPH do piatich rokov od kolaudácie.

Vyšší daňový bonus na dieťa

Zmeny v oblasti dani z príjmov potešia rodičov. Výška mesačného daňového bonusu na dieťa sa od apríla 2019 zdvojnásobí – z 22,17 eur na 44,34 eur. „Tento krok oceňujem ako pozitívnu podporu rodinnej politiky. Rodič ušetrí na zaplatenej dani ročne 266 eur. Daňový bonus totiž priamo znižuje zaplatenú daň z príjmu,“ vysvetľuje S. Hallová.

Slovensko prvýkrát zdaní virtuálne meny

Zmenou zákona o dani z príjmov Slovensko prvýkrát v histórii reguluje virtuálne meny. Zákon presne definuje moment, kedy sa virtuálna mena ako investícia musí zdaniť. Pozitívom je, že štát upustil od zdaňovania v čase ťažby virtuálnej meny alebo nárastu jej hodnoty. Daň z virtuálnej meny zaplatíte až v čase jej zobchodovania. Čiže pri nákupe majetku za virtuálnu menu, výmenu za eurá alebo za inú virtuálnu menu.

Virtuálne meny sa tak dostali pod rovnakú reguláciu ako tie klasické, čo je určite dobrá správa z hľadiska identických trhových podmienok. Príjem z predaja virtuálnej meny sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období, kedy predaj prebehol. Strata z predaja však nebude daňovo uznateľná.

 

ANALÝZA: Nižšia štátna prémia, zúženie jej poberateľov. Je stavebné sporenie nevýhodné?

 

Nové odvody pre obchodné siete a poisťovne

Od 1. januára vstúpili do platnosti osobitné odvody pre maloobchod a poisťovne. Daň z poistenia vo výške osem percent zo všetkých zmlúv z neživotného poistenia budú odvádzať poisťovne. Vyššie výdavky si budú kompenzovať zvýšením cien. Poisťovne už rozposielajú klientom oznámenia o nových cenách.

S. Hallová upozorňuje, že v praxi budú vznikať aj prípady, kedy daň z poistenia bude musieť odviesť do štátneho rozpočtu iný subjekt ako poisťovňa. Ak slovenský občan alebo firma uzatvorí poistnú zmluvu priamo so zahraničnou poisťovňou z krajiny mimo EÚ a poistné riziko sa nachádza na Slovensku, musí zaplatiť daň z poistenia.

Takisto, ak materská nadnárodná spoločnosť uzatvorí poistenie so zahraničnou poisťovňou bez pobočky v SR a preúčtuje náklady na jednotlivé firmy, musí slovenská dcérska firma zaplatiť daň z poistenia,“ hovorí poradkyňa.

Odvod pre obchodné reťazce bol schválený neštandardným procesom. Namiesto kompletného legislatívneho procesu s medzirezortným pripomienkovým konaním  a odbornou diskusiou prišiel zákon do parlamentu ako poslanecký návrh. Ďalšou anomáliou je, že namiesto Ministerstva financií ako orgánu zodpovedného za daňového zákony prevzalo rolu druhostupňového orgánu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Zákon znevýhodňuje časť obchodníkov. „Podľa môjho názoru zákon porušuje európske pravidlá vo viacerých bodoch  vrátane nepovolenej podpory, porušenia slobody usadzovania sa a slobody pohybu služieb,“ hodnotí osobitný odvod Wilfried Serles, rakúsky daňový expert a managing partner spoločnosti Grant Thornton.

Zníženie DPH za ubytovanie na 10 % pravdepodobne ceny nezníži

Od úvodu roka platí novela zákona o dani z pridanej hodnoty z dielne SNS, ktorou sa sadzba DPH na vybrané ubytovacie služby (hotelové a podobné krátkodobé ubytovacie služby, prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov) znížila na desať percent.

Zámerom tohto zákona bolo umožniť hotelierom zlacnenie služieb, a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť voči zahraničným ubytovateľom, kde znížená DPH platí už dlhšie. S. Hallová si však myslí, že v praxi sa nižších cien nedočkáme.

Zaťaženie služieb v cestovnom ruchu nižšou DPH je síce dobrá správa, avšak očakávať nižšie ceny je nereálne. Ubytovatelia úľavu využijú na kompenzáciu zvýšených nákladov na cenu práce, o ktorú sa v podobe príplatkov za nadčasy a prácu cez víkendy postarala táto vláda. Zníženie cien ubytovania na Slovensku neočakávam,“ hovorí.

Rôzne režimy zdanenia nákupných poukazov

Slovensko od Nového roku 2019 aplikuje nové pravidlá pre nákupné poukazy, ktorá poznáme najmä z ponuky zľavových portálov. Ide o implementáciu európskej smernice a zjednotenie pravidiel v rámci EÚ. V praxi to znamená, že pri tzv. jednoúčelových poukazoch na konkrétnu ubytovaciu službu na Slovensku sa pri predaji povinne uplatní desaťpercentná DPH.

Ak však bude poukaz viacúčelový, čiže využiteľný na zakúpenie ubytovania napríklad v Čechách alebo na Slovensku, nebude v čase zakúpenia takýto poukaz podliehať DPH,“ vysvetľuje S. Hallová.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info