HLAVNÝ DENNÍK
EKONOMIKA

Domácnostiam sa spotreba plynu bude odčítavať k poslednému dňu v mesiaci

Bratislava 17. januára (TASR) – Od 1. januára 2019 prišlo k zmene spôsobu vykonávania odpočtu spotreby plynu. Na všetkých odberných miestach v kategórii mimo domácností sa bude odpočet spotreby vykonávať k 31. decembru daného roka. Odpočet spotreby pre všetky domácnosti sa bude vykonávať vždy k poslednému dňu v mesiaci.

„V súvislosti s novelou zákona o energetike, ktorú Národná rada SR schválila 15. mája 2018 a ktorou sa mení spôsob vykonávania odpočtu na odberných miestach, prišlo od 1. januára 2019 k zmene spôsobu vykonávania odpočtu spotreby plynu pre odberateľov mimo domácnosti. Odpočet spotreby bude vykonávaný k 31. decembru daného roka. V súvislosti s uvedenou zmenou boli všetci odberatelia mimo domácnosti zaradení do decembrového odpočtového cyklu a bol u nich vykonaný odpočet. Fakturačné údaje boli poskytnuté dodávateľom zemného plynu,“ priblížil pre TASR distribútor zemného plynu SPP – distribúcia, a. s., (SPP-D).

Zároveň v súvislosti s touto novelou dochádza podľa SPP-D aj k zmene termínu odpočtu pre regulované subjekty – domácnosti. Od 1. januára tohto roku sa bude odpočet spotreby pre všetky domácnosti vykonávať vždy k poslednému dňu v mesiaci. Táto zmena je plošná a týka sa všetkých zákazníkov.
Distribútor zemného plynu SPP – distribúcia, a. s., vysvetľuje zmenu odpočtu rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) týkajúcim sa zmeny cien za dodávku plynu od 1. decembra 2018 pre regulované subjekty.

Podľa hovorcu SPP – distribúcia Milana Vangu prevádzkovateľ distribučnej siete plynu stanoví odpočet spotreby odhadom, nie prostredníctvom fyzického odpočtu. „Spotrebu vypočítame na základe typového diagramu dodávky (TDD) v zmysle zákona o energetike, pričom vstupmi výpočtu sú denné koeficienty TDD s prihliadnutím na denné priemerné vonkajšie teploty na Slovensku a vývoj historickej spotreby na konkrétnom odbernom mieste,“ dodal Vanga.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info