M. Lubyová: Z prvého akčného plánu NPRVaV sa podarilo dosiahnuť viacero výsledkov
05 | 01 | 2019 I TASR

Bratislava 5. januára (TASR) – V rámci prvého akčného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý je určený na roky 2018 a 2019, sa už v prvom roku podarilo dosiahnuť viacero výsledkov. Za významné pokladá ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) prijatie vysokoškolských zákonov, ktoré by mali zvýšiť kvalitu vysokoškolského štúdia. Lubyová podotkla, že ide o založenie novej Akreditačnej agentúry, ktorou sa SR posunie do klubu európskych krajín s nezávislým systémom posudzovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Ako doplnila Lubyová v rozhovore pre TASR, s tým súvisí aj viacero nastavení pravidiel v systéme, napríklad revízia študijných programov, na ktorej sa aktuálne pracuje.

Ďalším z cieľov, ktoré sa v roku 2018 v rámci NPRVaV podarilo zrealizovať, sú zmeny, ktoré otvorili vysokoškolské prostredie. "Posilňuje sa interdisciplinarita pri vyučovaní. Na systémové miesta docentov a profesorov môžu byť po novom prijímaní ľudia, ktorí nemajú doteraz tieto tituly, ale sú to cenní ľudia, napríklad z praxe alebo aj zo zahraničia, a môžu zvýšiť kvalitu výuky na škole," uviedla ministerka.

Lubyová poukázala aj na systémové riešenia, ktoré sa týkajú stredných škôl, konkrétne riešenia situácie s osemročnými gymnáziami. "Po deviatich rokoch odkladov sa nám konečne podarilo naladiť a spriechodniť mechanizmus tak, aby sa vstup do osemročných gymnázií obmedzil piatimi percentami populačného ročníka detí. Je to v súlade s tým, že by to mali byť výberové školy. Aj autori dokumentu Učiace sa Slovensko, ktorý inšpiroval NPRVaV, navrhovali maximálnu hranicu medzi piatimi až desiatimi percentami populačného ročníka detí," poznamenala ministerka.

Za systémovú zmenu označila Lubyová nastavenie plánovania výkonov v strednom školstve. "Koľko stredných škôl, tried a žiakov v akých odboroch sa bude otvárať. Od tejto zmeny si sľubujeme, že bude lepšie prepojenie medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce. Rozhodnutie o plánovaní výkonov sme odpolitizovali, nebude to ako v minulosti výsledok hlasovania poslancov, ale bude to výsledok odborného rozhodnutia na miestnej úrovni," povedala ministerka s tým, že v školskom roku 2018/2019 ide o pilotný ročník. Mechanizmus by mal byť naplno využitý od nasledujúceho školského roka.

Za dôležitý výsledok NPRVaV označila Lubyová vytvorenie pracovných miest asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov, napríklad školský psychológ, špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg. V roku 2018 bolo na tento zámer určených 23.498.804 eur. Podľa informácií z rezortu školstva vlani požiadali zriaďovatelia škôl o pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 5845 asistentov učiteľa pre 16.583 žiakov so zdravotným znevýhodnením. "Od 1. septembra 2018 je financovaných zo štátneho rozpočtu 2375 asistentov učiteľa, ďalší sú financovaní v rámci operačného programu Ľudské zdroje – Vzdelávanie. Z neštátnych zdrojov bolo financovaných 186 asistentov. V roku 2019 navyšujeme financovanie o ďalších osem miliónov eur," uviedol rezort školstva. Za dôležitú označila Lubyová aj podporu a skvalitnenie duálneho vzdelávania.

Blog

Staňte sa blogerom
pre Hlavný denník

Rád píšeš? Môžeš sa realizovať. Tvoje úvahy, názory, glosovania udalostí majú u nás svoje miesto.