HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Zberný dvor a triedenie v obci Hriňová majú zastaviť zvyšovanie platieb za odpad

Pixabay

Hriňová 4. januára (TASR) – Mesto Hriňová chce v tomto roku požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na výstavbu Zberného dvora v Hornej Hriňovej na zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu.

Mesto muselo totiž od januára 2019 kvôli rastúcim nákladom na zber, odvoz a uloženie odpadov opakovane pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady. „Nová situácia nastáva najmä s prijatím nového zákona o odpadoch, no najmä v súvislosti so zvýšením poplatku za uloženie komunálneho odpadu. Našou prvoradou úlohou je teda zefektívniť zber separovaného odpadu v meste. Výsledkom by malo byť zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Pretrvávajúcim rizikom je ale zabezpečenie zodpovedného prístupu občanov pri triedení separovaných zložiek odpadu,“ uviedol k problému primátor Hriňovej Stanislav Horník.

Navyše, mesto musí neustále kvôli „tiežobyvateľom“ likvidovať nepovolené skládky odpadu. „Táto činnosť ‚vyháňa‘ z rozpočtu peniaze, ktoré následne chýbajú napríklad pri budovaní infraštruktúry pre mládež,“ konštatoval Horník.

Mesto chce tento rok začať aj s obnovou kúpaliska. „Dlho očakávaný projekt prestavby kúpaliska v celkovej hodnote 706.000 eur počíta s vybudovaním troch bazénov vstavaním do telesa pôvodného plaveckého bazénu. Plavecký bazén, bazén pre neplavcov a detský bazén sa zrealizujú vrátane technológie so strojovňou a kolektorom. Zároveň sa zrealizuje zázemie kúpaliska s prevádzkovou budovou, šatňami so sprchami a stánkami občerstvenia. Doba výstavby je nastavená na obdobie 30 mesiacov. Verím, že dokončením diela, financovaného z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta, sa začne písať nový, veselší príbeh hriňovského kúpaliska,“ konštatoval primátor.

Z aktuálnych projektov spomenul aj projekt vybudovania wifi internetových prístupových bodov pre verejnosť v rámci výzvy vyhlásenej Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na novú výzvu je pripravený projekt Bezpečne, zdravo, za prácou – cyklomobilne v Hriňovej.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info