HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

ĎALŠÍ ŠKANDÁL SNS: Lubyovej rezort dal nezákonne dotácie 7 firmám

FOTO TASR - Martin Baumann

Lubyovej rezort dal dotácie nezákonne aj 7 firmám, ktoré nie sú zapísané v registri partnerov verejného sektora. „Z informácií, ktorými doposiaľ ministerstvo v tejto veci disponuje, nie je konanie v súvislosti s podpísaním predmetnej zmluvy v súlade so zákonom.“, tvrdí ministerstvo spravodlivosti. Teraz to prešetrí.

„Účelom a zmyslom registra partnerov verejného sektora (RPVS) resp. tzv. protischránkového zákona, je práve odkryť, kto je tzv. konečným užívateľom výhod subjektu, ktorý sa zapisuje do RPVS, a zamedziť tak netransparentnému prideľovanie dotácií. Do RPVS sa povinne zapisujú subjekty prichádzajúce do styku s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov. Máme za to, že subjekt, ktorý podpisoval predmetnú zmluvu za štát, sa dopustil priestupku, za ktorý je možné udeliť sankciu až do výšky 100-tisíc eur. Štát má právo od takejto zmluvy odstúpiť,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) si vyžiada a preskúma právnu analýzu, na základe ktorej rezort školstva podpísal zmluvu o stimuloch bez zaregistrovania sa do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). „Následne dôkladne posúdime celú záležitosť,“ uviedla v piatok hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Drobová.

„Ministerstvo školstva, vedy a výskumu (MŠVVaŠ) SR avizovalo MS SR ako gestorovi takzvaného protischránkového zákona, že disponuje právnou analýzou s dôvodmi k zmluve bez registrácie v RVPS, ktorú ich rezort podpísal,“ napísala Drobová. Ešte poobede rezort spravodlivosti na základe vtedajších informácií tvrdil, že konanie MŠVVaŠ nebolo v súlade so zákonom.

Rezort školstva striktne odmieta akékoľvek pochybenia. „Registráciu v RPVS upravuje zákon 315/2016. Tento zákon zároveň novelizoval množstvo osobitných zákonov a podmienil v nich poskytnutie príspevkov registráciou, avšak tieto zmeny sa nedotkli zákona o stimuloch. Ten je transpozíciou osobitného predpisu – Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014, ktorý má osobitný režim,“ uvádza sa v stanovisku MŠVVaŠ, ktoré TASR poskytol v piatok odbor komunikácie a protokolu. Podľa rezortu môže ministerstvo konať iba na základe zákona, preto nemohlo svojvoľne odmietnuť uzavretie zmluvy iba z dôvodu, že žiadateľ nie je zapísaný v registri. „Je však povinnosťou prijímateľa registrovať sa z vlastnej iniciatívy v súlade so zákonom 315/2016. MŠVVaŠ SR sa obráti na všetky firmy s upozornením, aby si splnili registračnú povinnosť,“ uviedlo ministerstvo.

Zákon o stimuloch obsahuje veľké množstvo podmienok, ktoré musia žiadatelia splniť. „Proces hodnotenia projektov bol nezávislý, odborný a transparentný. Každý projekt bol hodnotený v štyroch kolách,“ poznamenalo MŠVVaŠ. Podľa informácií z rezortu školstva bolo v procese hodnotenia vypracovaných 174 odborných posudkov. „Dôkazom toho, že sa hodnotila vedecká kvalita, je výsledok, že partnermi úspešných podnikateľských projektov je 18 pracovísk vysokých škôl a Slovenská akadémia vied,“ uviedlo ministerstvo.

Rezort školstva informoval, že celkové vlastné zdroje firiem a vyvolané investície z vlastných zdrojov firiem v rámci riešenia projektov sú vo výške 14,4 milióna eur, pričom tieto investície z vlastných zdrojov sú podmienkou na čerpanie stimulov.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info