HLAVNÝ DENNÍK
EKONOMIKA

Od roku 2019 funguje finančná správa po novom, má byť efektívnejšia

Pixabay

Bratislava 1. januára (TASR) – Od roku 2019 finančná správa funguje po novom na základe zákona z dielne rezortu financií. Zmeny majú priniesť efektívnejšie plnenie úloh, pružnejšie riadenie a vyššiu mieru integrity finančnej správy.

Doterajšie kategórie „colník“ a „štátny zamestnanec“ nahradila nová kategória, a to „príslušník finančnej správy“, ktorý môže byť ozbrojený alebo neozbrojený.
Služobnú zbraň budú nosiť najmä príslušníci finančnej správy v teréne. Okrem colníkov budú ozbrojení aj tí príslušníci, ktorí budú zbraň potrebovať na realizáciu kompetencií a oprávnení, ako aj tí, u ktorých môže byť pri výkone povolania ohrozený ich život. Na druhej strane, kancelárski pracovníci zostanú bez zbrane.

Nový zákon ďalej zjednotil fungovanie oboch zložiek finančnej správy, ktoré sa majú riadiť jednotnými pravidlami. Týka sa to prijímania budúcich príslušníkov finančnej správy a obsadzovania riadiacich pozícií. Právna norma zavádza výberové konanie pre prijímanie nových príslušníkov z prostredia mimo finančnej správy aj pre ozbrojených príslušníkov. Každý externý uchádzač o zamestnanie, prípadne obsadenie riadiacej pozície na finančnej správe, bude musieť prejsť výberovým konaním.

Služobný pomer príslušníkov bude vybudovaný na princípe politickej neutrality, efektívneho riadenia, nestrannosti, profesionality a stability.
Zmeny nastanú aj v odmeňovaní príslušníkov finančnej správy, ktorí by mali byť lepšie ohodnotení.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info