HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

EDITORIÁL: Vznikol HLAVNÝ DENNÍK, kto sme?

Zdroj: TASR

Portál HLAVNÝ DENNÍK technicky vznikol v závere roka 2018, konkrétne 19.decembra. Oficiálne sme sa vám prostredníctvom redakčného editoriálu chceli prihovoriť až teraz, nielen v prvý deň nového roka, ale aj v deň výnimočného sviatku – vzniku Slovenskej republiky.

V dobe keď vládne povrchnosť, hlúposť, výroba hrdinov a dehonestácia nepohodlných, či výroba morálnych ikon odporujúcich nielen etike a morálke, ale aj platnej legislatíve, rozhodli sme sa založiť spravodajský portál a pokúsiť sa odbúrať selektovanie a zamlčovanie vážnych informácii a nielen to. Otvorene priznávame, že sme portál s názorom.

Chceme byť miestom, kde si čitateľ nájde kvalitný celodenný informačný štandard a zároveň mu ponúkneme náš pohľad na svet.

Už v závere roka sme spolu s uvedením portálu HLAVNÝ DENNÍK do života ponúkli seriál rozhovorov s prezidentskými kandidátmi, ktorý vyvrcholí v závere tohto týždňa. Náš kľúč vychádzal z troch pilierov, o ktoré sa svetonázorovo opierame: Národný, kresťanský a sociálne-konzervatívny.

Nakoľko sme presvedčení, že selektovanie a zamlčovanie vážnych informácií problémy v spoločnosti nerieši, chceme prinášať aj neskreslené informácie o politickej situácii v spoločnosti, ako aj o kauzách, ktoré pätnásť a viac rokov traumatizujú množstvo rodín a roky bez povšimnutia ležia na súdoch. Tejto témy sa zhostila komentátorka a publicistka Jana Teleki, ktorej meno je zárukou profesionálneho prístupu a novinárskej cti.

Porušovanie základných ľudských práv občanov, marenie práv účastníkov trestných konaní orgánmi činnými v trestnom konaní, či orgánmi na výkon spravodlivosti, duplicitné konania vo veciach právoplatne skončených ako aj súdne konania vedené voči organizovaným zločineckým skupinám, ktoré neboli ani organizované ani zločinecké a ktorých jediným spoločným znakom je ich vznik počas dvoch vlád Dzurindu a sú tabu. Dostanú sa tak postupne na naše stránky.

Braňo Ladický sa v našej redakcii ujal silných sociálnych tém. Ak hovoríme, že sme konzervatívni, téma rodiny, sociálnej problematiky musí byť jednou z našich nosných. Jeho seriál o rodinnej pedagogike bez rodín, je toho príkladom. A zároveň tak žiarivo kontrastuje s dnešnou ideológiou neoliberalizmu.

V zahraničnej politike a v medzinárodných vzťahoch reprezentujeme transatlantický skepticizmus a multipolaritný pohľad na svet. Sme presvedčení, že informácie a názory z euroázijského prostredia majú mať svoje miesto a tvoriť vyvažovací protipól k informačnému štandardu spravodajských agentúr. Práve preto si u nás nájdete aj to najdôležitejšie z Ruska a Číny.

V dobe keď precíznosť sme nahradili povrchnosťou, fakty rôznymi teóriami a fabuláciami, a z médií sa stali hlásne trúby politických strán na podsúvanie zvrátených ambícií je potrebné sa aspoň pokúsiť priniesť to hlavné na HLAVNOM DENNÍKU.

Veríme, že pozerať sa na veci pragmaticky, bez predpojatosti, mať v sebe sebareflexiu a dokázať si priznať chyby je hodnota sama o sebe a mala by byť základom novinárskej práce. I tu sa časom zoznámite s pripravovanou stavovskou organizáciou Únia slovenských novinárov a digitálnych médii.

Vy, čitatelia sami rozhodnete či v tomto roku sme naše ambície aj naplnili.

Vitajte na HLAVNOM DENNÍKU a želajme si spoločne šťastný a úspešný rok 2019.

 

 

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info