REAKCIA MIROSLAVA HUDÁKA NA KOMENTÁR "ZLODEJSKÝ KATASTER"
25 | 12 | 2018 I Miroslav Hudák
V prvom rade by som rád vyjadril znepokojenie nad tým, že pred uverejnením uvedeného článku ma nikto neoslovil so žiadosťou o vyjadrenie.

Celý obsah článku sa zakladá len na tvrdeniach p. Schmidta, ktoré sú tendenčné, vytrhnuté z kontextu alebo úplné klamstvo.

Napríklad tvrdenie o tom, že som "obchodník s nehnuteľnosťami", ktoré vyvodzuje z toho, že v predmete činnosti mojej firmy je "realitná činnosť", je scestné. Moja firma, resp. ja osobne sa venujem prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, čo je zrejmé aj z údajov uverejnených na finstat.sk. Je to naopak pán Schmidt, ktorý zvláštnym spôsobom obchoduje s nehnuteľnosťami. Okrem predmetného predaja domu v Brezne medzitým stihol kúpiť a predať byť v Krupine, kúpiť a predať byt v Brezne, aktuálne predáva nehnuteľnosť v Krupine (ktorá je opäť písaná na jeho manželku) za neuveriteľných 468 000 eur, a prednedávnom prostredníctvom inzercie zháňal na kúpu ďalšie pozemky v Brezne a okolí (samozrejme, on ani jeho manželka "realitnú činnosť" v predmete činností nemá).

A takto by som mohol reagovať na všetky jeho tvrdenia (v prípade, ak by o to bol záujem, rád to urobím a predložím príslušné písomné doklady, resp. mailovú komunikáciu s pánom Schmidtom).

Článok v Plus 7 dní sa týkal pochybného postupu katastra, ktorý v expresnom termíne (14 dní) aj napriek doručeniu oznámenia o tom, že odstúpenie je medzi účastníkmi sporné, prepísal vlastnícke právo naspäť na p. Schmidtovú. Proti uvedenému postupu namietala jednak Okresná prokuratúra, a následne potom, ako Okresný úrad v Brezne protestu prokurátora nevyhovel, rozhodol o nezákonnosti tohto postupu aj Okresný úrad v Banskej Bystrici (oba dokumenty zasielam redakcii v prílohe). Z odôvodnenia uvedených dokumentov okrem iného vyplýva, že so spisom sa manipulovalo aj počas prebiehajúcich konaní (napr. podania neboli opatrené podacou pečiatkou, ktorá bola doplnená až dodatočne, so spätným dátumom). Toto konanie je preverované aj v rámci trestného konania.

https://www.hlavnydennik.sk/2018/12/20/jana-teleki-zlodejsky-kataster-alebo-motivovana-novinarka-zabudla-preverit-relevantne-poskytnute-informacie/