HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER SLOVENSKO

Návod ako postupovať voči zamestnávateľovi, ak nemáte test na COVID-19

Ilustračný obrázok © Shutterstock

Prevzatý status europoslanca Milana Uhríka

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ VÁS ZAMESTNÁVATEĽ ODMIETNE PUSTIŤ NA PRACOVISKO ALEBO VÁS VYKÁŽE Z PRACOVISKA, PRETOŽE NEMÁTE CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ TESTU NA COVID-19

Uvedomujeme si, že nie každý zamestnanec si môže dovoliť takéto ťahanice so zamestnávateľom, obzvlášť pri menších firmách, kde všetko stojí na dobrých medziľudských vzťahoch. Ak ste však štátny zamestnanec, alebo zamestnanec vo väčších prevádzkach, kde je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom menej osobný, tak sa nebojte domáhať sa svojich práv. Najmä ak ste s celoplošným testovaním nesúhlasili.

  1. Zoberte si so sebou do práce 2 dospelých svedkov, ktorí Vám môžu v prípade potreby neskôr dosvedčiť, že ste sa dostavili do práce a zamestnávateľ Vám neumožnil vstup na pracovisko alebo Vás z pracoviska vykázal.
  2. Osobu, ktorá od Vás žiada pri vstupe na pracovisko alebo na pracovisku samotnom certifikát o absolvovaní testu na COVID-19 požiadajte, aby sa legitimovala a spolu s občianskym preukazom Vám predložila oprávnenie od štatutárneho zástupcu zamestnávateľa požadovať od Vás certifikát o absolvovaní testu na COVID-19.
  3. Ak Vám táto osoba ukáže občiansky preukaz, odpíšte si z neho číslo občianskeho preukazu a meno a priezvisko tejto osoby.
  4. Dôrazne požiadajte túto osobu, aby Vám umožnila vstup na pracovisko alebo zotrvanie na pracovisku a zapojenie sa do pracovného procesu. Ak Vás aj napriek tomu odmietne vpustiť na pracovisko alebo bude trvať na Vašom vykázaní z pracoviska požiadajte, aby Vám túto skutočnosť potvrdila písomne.
  5. Potvrdenie o zabránení vstupu na pracovisko alebo o vykázaní z pracoviska musí obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorá potvrdenie vydala, dátum, čas a miesto vydania tohto potvrdenia.
  6. Čo najskôr nás kontaktuje na e-mail: [email protected] a pošlite nám kompletnú dokumentáciu a priebeh udalostí aj s menami a kontaktnými údajmi Vašich svedkov. U nás potom na stránke nájdete Výzvu zamestnávateľovi, v ktorej mu oznámite, že ste spôsobilý na vykonávanie dohodnutej práce, ostávate v plnej dispozícii pre zamestnávateľa a vyzvete ho, aby Vám prideľoval prácu. V prípade, že Vám prácu nepridelí a naďalej ju neumožní vykonávať ani na Vašom pracovisku, pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa s nárokom na poskytnutie náhrady mzdy. Ak túto náhradu mzdy neposkytne, budete sa svojich nárokov domáhať súdnou cestou.
  7. Ak Vám napriek doručenej Výzve, zamestnávateľ nebude prideľovať prácu, neumožní Vás vstup na pracovisko, odhlási Vás zo zdravotnej a sociálnej poisťovne a nezaplatí Vám náhradu mzdy, oskenujte čo najskôr túto Výzvu a doklad o jej doručení a spolu so stručným popisom udalosti ju zašlite na e-mail: [email protected] Pošleme Vám žalobu na súd. Súdny poplatok za podanie takejto žaloby sa neplatí!
  8. Ak sa Vám zamestnávateľ bude vyhrážať osobne, telefonicky alebo písomne skončením pracovného pomeru, ak mu nedoručíte certifikát o absolvovaní testu na COVID-19, zašlite nám čo najskôr meno a priezvisko osoby, ktorá sa Vám vyhrážala aj so stručným popisom udalosti, na e-mail: [email protected] Pošleme Vám trestné oznámenie za trestný čin nebezpečného vyhrážania proti tejto osobe.
  9. Ak Vám zamestnávateľ pošle poštou akýkoľvek dokument, tento si prevezmite na pošte až v posledný deň odbernej lehoty.
  10. Ak Vám zamestnávateľ doručí výpoveď z pracovného pomeru alebo oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru, túto výpoveď alebo oznámenie čo najskôr oskenujte a zašlite nám na e-mail: [email protected] Pošleme Vám žalobu, ktorú môžete podať na súde. Súdny poplatok za podanie takejto žaloby sa neplatí!

Kontrola certifikátov nemá oporu v zákone. Matovič to označil za babráctvo

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info