fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO VÝBER SPRÁV

Obete násilného trestného činu by mohli požiadať o odškodnenie už po začatí trestného stíhania

Ilustračné foto / Pixabay

Obete násilného trestného činu by mali dostať možnosť požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) o odškodnenie už po začatí trestného stíhania. Vyplýva to z novely zákona o obetiach trestných činov, ktorú MS SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Súčasná právna úprava umožňuje obeti požiadať o odškodnenie až po právoplatnom skončení trestného konania. Návrhom sa rovnako rozširuje okruh obetí násilných trestných činov o pozostalé blízke osoby, ktoré v čase smrti žili so zomretým v spoločnej domácnosti a o obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby a trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, ktorým bola spôsobená nemajetková ujma.

Novelou sa má zjednodušiť prístup obetí trestných činov k odbornej pomoci aj prostredníctvom zriadenia intervenčných centier, ktoré by mali vykonávať svoju činnosť v rámci každého kraja. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2021. Nová právna úprava má zabezpečiť, aby obete násilného trestného činu získali odškodnenie v čase, kedy najcitlivejšie pociťujú následky spáchaného trestného činu, teda v čo najkratšom čase po tom, čo sa stali obeťou násilného trestného činu.

MS SR v dôvodovej správe píše, že novela reaguje aj na súčasnú situáciu spojenú s ochorením COVID-19 a s tým súvisiacim nárastom prípadov domáceho násilia, ako aj na potrebu adekvátneho a promptného poskytnutia odbornej pomoci obetiam domáceho násilia.

Vládna novela na programe mimoriadnej schôdze NR SR je protiústavná, tvrdí Fico

V prípade smrti obete v dôsledku násilného trestného činu sa okruh obetí násilného trestného činu rozširuje o blízke osoby, ktoré v čase smrti žili s obeťou v jednej domácnosti najmenej po dobu jedného roka. Takéto osoby sa zaraďujú do rovnakej kategórie ako pozostalý rodič, keďže z dôvodu spoločnej starostlivosti o domácnosť alebo odkázanosti výživou na zomretého môžu reálne pociťovať finančné ťažkosti v dôsledku straty osoby podieľajúcej sa na chode spoločnej domácnosti.

Ak bola trestným činom spôsobená smrť, obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie sumy vo výške 25-násobku minimálnej mzdy. Výška odškodnenia pre pozostalých sa stanoví fixnou sumou rovnakou pre každého pozostalého, teda rovným dielom. Navrhovaná právna úprava všetky pozostalé obete zrovnoprávňuje, zároveň však umožňuje priznať odškodnenie v sume 50-násobku minimálnej mzdy jedinej pozostalej obeti, ak táto bola odkázaná na výživu zomretého.

Košičan bodol muža do chrbta, obvinili ho z pokusu o vraždu

Intervenčné centrum má byť schopné zabezpečiť poskytnutie nevyhnutnej a akútnej pomoci pre všetky obete domáceho násilia a následne spolupracovať so subjektmi, ktoré majú expertízu a venujú sa cielenej odbornej pomoci zameranej na prácu s niektorou z ohrozených skupín obetí.

Vzhľadom na špecifické postavenie obetí nedobrovoľného zmiznutia a závažnosť tohto trestného činu sa navrhuje ich doplnenie medzi obzvlášť zraniteľné obete. Obete nedobrovoľného zmiznutia sú vystavené obzvlášť závažnému konaniu, ktoré zasahuje do ich integrity a ľudských práv. Doplnením do zoznamu sa posilní ich postavenie v trestnom konaní, vytvorí sa mechanizmus pre prevenciu a minimalizáciu ich viktimizácie a zlepší sa ich prístup k špecializovanej odbornej pomoci.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info