HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Konečne! Zverejnili dlho očakávaný miliardový Plán obnovy Slovenska

Ilustračný obrázok © Shutterstock

Okolo plánu obnovy sa už medzi politikmi narozprávalo veľa. Ministerstvo financií teraz konečne zverejnilo dlho očakávaný dokument smerujúci k plánu obnovy.

Cieľom národného integrovaného reformného plánu je podľa rezortu dostať krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň 92 % priemeru EÚ 27 v HDP na hlavu do roku 2030. Dokument podľa portálu ta3.com obsahuje osem oblastí, a to fiškálne reformy, zelenú ekonomiku, trh práce a sociálnu udržateľnosť, vzdelávanie, piatou oblasťou je veda, výskum a inovácie, šiestou zdravie, nasledujú verejné inštitúcie a regulácie a záverečnou oblasťou je digitalizácia. Hlavným cieľom fiškálnych reforiem je zaistenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, proticyklickosť fiškálnej politiky a zvýšenie daňovej disciplíny.

Prioritou je dôchodkový systém

Najvyššou prioritou je reforma dôchodkového systému, ktorá sa okrem udržateľnosti prvého piliera zameria na výkonnosť druhého piliera a informovanosť občanov o dôchodkových nárokoch. Dôležité je zamerať sa podľa rezortu financií aj na zavedenie viacročných záväzných výdavkových stropov a reformu riadenia investícií. Z pohľadu dlhodobého ekonomického rastu je nevyhnutné uskutočniť daňovú reformu smerujúcu k prorastovému daňovému mixu – k zvýšeniu majetkových a environmentálnych daní a k zníženiu škodlivých daní, ktoré viac brzdia hospodársky rast.

Peniaze z Fondu obnovy chce dať Krajniak na penzijnú reformu, rodinnú politiku a na dlhodobú starostlivosť

Dôraz na ekológiu aj zamestnanosť

Zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných zdrojov, prechod na obehovú ekonomiku a udržateľná doprava sú kľúčové priority v zelenej ekonomike. V oblasti zamestnanosti a sociálnej udržateľnosti dominujú opatrenia na zníženie dlhodobej nezamestnanosti a zvýšenie inklúzie znevýhodnených skupín. Reformy v oblasti vzdelávania sa sústredia na kvalitu výučby na všetkých stupňoch škôl, dostupnosť a inkluzívnosť. Súbor reforiem sa zameriava aj na oblasť vedy, výskumu a inovácií, ktoré pomôžu naštartovať znalostnú ekonomiku.

Rezort školstva, univerzity a SAV chcú spolupracovať na príprave priorít v rámci fondu obnovy

Schváliť ho ešte musí Európska komisia

Vzhľadom na všeobecné zaostávanie vo výsledkoch v oblasti zdravia a jeho význam pre kvalitu života je nutné podľa ministerstva reformy v zdravotnej starostlivosti zamerať na celý systém, nielen jeho vybrané podoblasti. Transparentné, nekorupčné a efektívne regulované prostredie vplýva pozitívne na ekonomický rast cez verejné a súkromné investície, rozvoj ľudského kapitálu a ekonomickú stabilitu. Na rozbeh ekonomiky v ďalšej dekáde sú nevyhnutné podľa rezortu financií aj zmeny v digitalizácii verejných služieb a dobudovanie digitálnej infraštruktúry.

Plán obnovy je reakciou Európskej únie na pandémiu COVID-19, ktorá prudko oslabila európske ekonomiky. Definitívny plán obnovy musí byť predložený Európskej komisii najneskôr do 30. apríla 2021, avšak najskôr až po schválení príslušnej legislatívy na európskej úrovni, čo ministerstvo odhaduje na január 2021, informuje v závere postál ta3.com.

Zástupcovia strán diskutovali o spôsobe výberu priorít pre plán obnovy

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info