HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Školy nie sú dostatočne pripravené na výučbu cudzincov, tvrdia inšpektori

Ilustračné foto - TASR

V školách nie sú dostatočne zabezpečené podmienky pre učenie cudzincov. Vyplýva to zo správy Štátnej školskej inšpekcie (ŠSI) o stave vzdelávania cudzincov v základnej škole v školskom roku 2019/2020, ktorú agentúre SITA poskytla hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.

Úlohou inšpekcií v 17 vybraných školách bolo zistiť mieru účinnosti a efektívnosti pravidiel začleňovania žiakov – cudzincov do procesu vzdelávania. V tomto školskom roku evidovali hodnotené školy celkovo 7 211 žiakov. Z nich tvorili žiaci – cudzinci 3,7 percenta. Vzdelávaní žiaci – cudzinci pochádzali z 26 krajín.

Najviac ich bolo z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska ale aj Českej republiky. Inšpektori v rámci hodnotenia škôl viedli rozhovor s vedúcimi pedagogickými zamestnancami, učiteľmi, ktorí túto skupinu žiakov učili a samotnými žiakmi – cudzincami.

Podľa inšpektoriek Beaty Kozelovej a Zuzany Eretovej, ktoré správu vypracovali, sa na všetkých úrovniach zodpovedných za výchovu a vzdelávanie vyskytovali problémy. „Metodické odporúčanie však dostatočne nerešpektuje špecifiká rôznych skupín cudzincov s odlišným jazykom a kultúrou. V učebnom pláne základného a rozširujúceho jazykového kurzu absentuje možnosť flexibility pri určovaní počtu hodín štátneho jazyka v závislosti od počiatočnej miery znalosti slovenského jazyka žiakom,“ uviedli.

Deti sa na streche opili do bezvedomia, ratovali ich hasiči!

Oslovení učitelia vyjadrili nespokojnosť so schematizmom v nastavení kurzov so stanoveným počtom hodín či s nedostatkom edukačných materiálov. Viacerí z oslovených pedagógov neprejavili záujem rozširovať svoje schopnosti v oblasti učenia žiakov – cudzincov alebo v oblasti skvalitnenia procesu integrácie týchto študentov do komunity triedy či školy.

Odbory školstva na okresných úradoch v sídle kraja majú v spolupráci so zriaďovateľmi škôl organizačne, finančne aj metodicky zabezpečiť pre žiakov – cudzincov jazykové kurzy štátneho jazyka. „Túto pomoc však poskytovali iba tri z nich, v ostatných krajoch, ako to vyplynulo z vyjadrení riaditeľov škôl, mali laxný prístup k riešeniu tejto problematiky,“ poukázali inšpektorky. Dodali, že riaditelia mali pri organizovaní kurzov problém personálne ich zabezpečiť z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia vyučujúcich.

Poslancom na výbore predstavil dokument o stave, víziách a cieľoch rezortu obrany, tvrdí Naď

Inšpektorky uviedli, že k zlepšeniu stavu v tejto oblasti by mohlo prispieť vytvorenie centier podpory, ktoré by napríklad robili on-line poradenstvo pre učiteľov či zastrešovali prvotnú pomoc cudzincom, akou sú tlmočnícke služby či poskytovanie podpory rodinám a žiakom pri adaptácii na nové školské prostredie.

Vo svojej správe inšpektorky napísali viacero odporúčaní rôznym subjektom v škole, od riaditeľov škôl, po Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rezortu odporúča nastaviť systém financovania škôl tak, aby zohľadnil zvýšené náklady na vzdelávanie žiakov – cudzincov, rozšíril ponuku učebníc a učebných pomôcok pre ich vzdelávanie či vytvoril webový portál s komplexnými informáciami v tejto oblasti pre školy, žiakov a rodičov.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info