HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Sedemdňové jelenča malo viac ako 200-násobne vyššie hodnoty PCB

Ilustračné foto: pixabay.com

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou, ktorej cieľom je odstránenie sudov s toxickým odpadom z areálu zvernice v Strážskom, vydal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR informačný leták pre obyvateľov okolitých obcí vystríhajúci pred konzumáciou potravín živočíšneho pôvodu z domácich chovov.

Hodnota polychlórovaných bifenylov (PCB), ktorú skúšobné laboratórium Štátneho veterinárneho ústavu v Košiciach nameralo u sedemdňového mláďaťa jeleňa zo zvernice v Strážskom, predstavuje 225-násobne vyšší obsah PCB oproti stanoveným normám.

O výsledkoch analýzy TASR informoval majiteľ zvernice susediacej s areálom bývalého štátneho podniku Chemko Strážske Jozef Adamík. S odberom vzoriek od drobnochovateľov z obcí v okolí Strážskeho kompetentné orgány ešte nezačali.

„Časť zveri držím v ohradenom areáli mimo prameňa vytekajúceho zo zakopanej skládky. Tam sa narodilo i to jelenča. Chcel som zistiť, do akej miery je zamorené celé prostredie zvernice, nielen tá časť s prameňom, o ktorej sa toľko hovorí, no zatiaľ sa nič nedeje,“ vysvetlil dôvod, prečo mláďa zastrelil a nechal analyzovať.

Budaj pripomína pri zonácii vládny program a oceňuje Kollárov záujem

Ako vyplýva z nariadenia Európskej komisie o maximálnych hodnotách obsahu dioxínov, PCB podobných dioxínov a PCB nepodobných dioxínov v potravinách, pre ľudský konzum prípustné hodnoty šiestich skupín PCB látok sumárne predstavujú hodnotu 40 nanogramov na gram tuku. U sedemdňového jelenčaťa preukázala analýza spolu 8996,9 nanogramu.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou, ktorej cieľom je odstránenie sudov s toxickým odpadom z areálu zvernice v Strážskom, vydal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR informačný leták pre obyvateľov okolitých obcí vystríhajúci pred konzumáciou potravín živočíšneho pôvodu z domácich chovov.

Ako pre TASR potvrdil riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Michalovciach Aleš Novotný, na základe pracovného stretnutia predstaviteľov ÚVZ SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity sa zástupcovia regionálnej hygieny a veteriny 17. februára dohodli na podmienkach spolupráce „pri príprave Akčného programu odberu vzoriek z potravinových komodít živočíšneho pôvodu v obciach s predpokladom kontaminácie PCB látkami“.

Štát by mal preplácať zamestnávateľom príspevok na rekreáciu

O uvoľnení finančných prostriedkov na realizovanie tohto projektu mala následne rokovať ŠVPS s generálnym riaditeľom sekcie krízového plnenia ministerstva vnútra, proces však zmarila pandémia nového koronavírusu.

Podľa vyjadrenia tlačového odboru Ministerstva vnútra SR musí o uvoľnení finančných prostriedkov na spustenie testovania zvierat z domácich chovov rozhodnúť krízový štáb.

„Ak kompetentný orgán, teda Štátna veterinárna a potravinová správa SR, zadefinuje potrebu testovania zveri, pretože jej zaradením do potravinového reťazca môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia obyvateľstva, na jeho zasadnutí sa spresnia detaily aj financovanie,“ uviedol tlačový odbor s tým, že financovanie vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu je možné realizovať z rezervy vlády. Samotný príkaz na testovanie zveri má podľa ministerstva vydať prednosta okresného úradu.

Zamestnávanie mladých by mohlo zatraktívniť odpustenie odvodov

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info