fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Slovenské nadané deti rady riešia dospelácke témy

Ľuboš Lukáč s nadanými deťmi zo Žiaru nad Hronom / Foto autor

Výnimočne nadané deti potrebujú výnimočnú starostlivosť. Pedagóg Ľuboš Lukáč sa im na Slovensku venuje už 14 rokov. Aké sú ich možnosti a čím sa líšia od ostatných spolužiakov?

V konfrontácii so svetom zaostávame

Nadaným deťom, presnejšie žiakom so všeobecným intelektovým nadaním sa venujem 14 rokov,“ začal svoje rozprávanie učiteľ a Prešovčan Ľuboš Lukáč. „Starostlivosť o nadané deti nie je (podľa mňa) na takej úrovni, akú si tieto intelektovo nadané deti zaslúžia. Slovensko je nadaným deťom v porovnaní s inými krajinami dlžné viac ako dosť,“ upozornil.

Ľuboš Lukáč

Aká je starostlivosť o nadaných vo svete? „Stretávame sa s učiteľmi, psychológmi či špeciálnymi pedagógmi z celého sveta na rôznych konferenciách, odborných seminároch a  konzultujeme výchovu a vzdelávanie nadaných detí. Keďže máme možnosť porovnávať, neraz sa s kolegyňami vraciame na Slovensko so zmiešanými pocitmi, lebo tu je starostlivosť o nadaných na inej úrovni. Chcelo by to viac. V Sabinove sme založili celoslovenskú iniciatívu Rozumieme nadaným. Prinášame množstvo projektov pre nadaných. Medzi najobľúbenejšie patria logické sústredenia, súťaž Talentov základných škôl v logickom myslení, Klub nadaných detí, či Logická olympiáda pre nadaných školákov a Malá Logická Olympiáda pre materské školy. Teší nás obrovský záujem.“ vysvetľuje Lukáč.

Bavia ich aj dospelácke témy

Skúseného pedagóga sme sa opýtali, ako je možné nadané dieťa identifikovať. Aké sú „symptómy“ nadania? Neexistuje jeden ideálny model tzv. nadaného dieťaťa. V prvom rade je to nekonečná zvedavosť, obrovská predstavivosť, dieťa potrebuje byť neustále v „akcii“. Obvykle majú tieto deti talent, umelecké schopnosti, pracujú s číslami, majú širokú slovnú zásobu, zaujímavé nápady, predstavivosť… Keď nadané dieťa niečo zaujme, podriadi tomu všetko.

Medzi sprievodné znaky vysokého intelektového nadania však môže patriť aj nízke sebavedomie, nedostatočne rozvinutá grafomotorika, neochota podriadiť sa autorite, hyperaktivita, perfekcionizmus, či poruchy spánku. Aj toto je ale veľmi individuálne. Sú to deti – žiaci, ktoré majú sklon riešiť niektoré situácie, či spory „dospelácky“. V dobrom slova zmysle.

Nadané deti majú často netradičné záľuby a záujmy. Zažil som netypické obľúbené témy u detí prvého stupňa ZŠ, ktoré riešili napr. euro, politikov, voľby, neraz aj dane (smiech). Zaujímavú debatu som zažil s deťmi na výlete v Bratislave. Okrem iného bolo na programe stretnutie so vtedajším ministrom školstva. Miestami sa zdalo, že rozpočet ministerstva prerozdelia (nadané deti) podľa svojich predstáv ešte v Bratislave,“ zaspomínal si Ľuboš Lukáč na jednu z príhod, akých zažil s nadanými podľa vlastných slov mnoho.

Rodičia, pozor na otravy detí!

Možnosti slovenských pedagógov

Aké má dnes učiteľ základky možnosti, aby podchytil a rozvíjal talenty nadaného dieťaťa? „Neľahká odpoveď.“ zamýšľa sa Ľuboš Lukáč. „V prvom rade je potrebné rozvíjať nadanie – talent každého žiaka. Po samotnej diagnostike je potrebné rozhodnúť o ďalšej forme vzdelávania. Možnosti sú dve: vzdelávanie intelektovo nadaného žiaka v triede pre nadaných žiakov (príp. škole pre nadaných) alebo formou integrácie (začlenenia) v bežnej – klasickej triede. Práca s intelektovo nadaným žiakom vyžaduje celého učiteľa. Na základe osobných skúseností viem, čo všetko je potrebné robiť pre tieto deti. Od štúdia odbornej literatúry, konzultácií s psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, vyhľadávania alternatívnych učebníc, organizovaní a zapájaní sa do rôznych projektov… Byť neustále v strehu. Za predpokladu, že to s intelektovo nadanými myslíme vážne.

Prvý klub nadaných hostí celebrity
Malá Logická Olympiáda

Klub nadaných detí sme založili v Prešove už v roku 2013 ako prví na Slovensku. V susedných Čechách sa kluby tešia obrovskej podpore; je ich tam viac ako päťdesiat. Jedinečné mimoškolské vzdelávanie sa teší veľkej odozve. Každý rok zaregistrujeme päťdesiat nadaných detí do Klubu. V súčasnosti jestvujú kluby nadaných detí v ďalších slovenských mestách: v Banskej Bystrici, v Humennom a Sabinove.“ hovorí Lukáč.

Klub, ktorý Ľuboš Lukáč vedie, sa spája s menami známych umelcov, hviezd z rôznych oblastí a špičkových odborníkov. „Myslím, že tieto stretnutia majú pre obe strany obohacujúce účinky. Naši členovia ich nevnímajú ako „nadľudí“, sú radi, že prišli medzi nás, cenia si to a otázky niekedy nepoznajú konca kraja. Učíme deti vyjadrovať sa, prezentovať, povedať iný názor slušne, argumentačne, viesť diskusiu.“ vysvetľuje.

Prišla medzi nás pani primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, riaditeľ Šarišskej galérie Rudolf Dupkala, akademický maliar Peter Kocák, herečka Veronika Husovská, speváčka Viki Olejárová, slovenský futbalový reprezentant Martin Jakubko, moderátor Marcel Merčiak, spevák Martin Husovský, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter Krajňák a mnoho ďalších.“ spomína Lukáč.

Poznámka

Vzdelávanie v problematike nadaných na Slovensku je súčasťou vyučovania na niektorých Pedagogických fakultách. Vynikajúce vzdelávanie v problematike intelektovo nadaných detí ponúkal istého času Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Množstvo kurzov a seminárov konferencií nájdete u našich českých susedov. Odborný seminár Rozumieme nadaným organizujú v Prešove každoročne s kolegyňami zo sabinovského Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Na stravovanie detí má významný vplyv príjem a vzdelanie rodiča

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info