fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
Foto: SITA/Alexandra Èunderlíková
SLOVENSKO

„Právny systém by mal byť nastavený tak, aby v centre záujmu bolo dieťa“, myslí si Patakyová

Právny systém v oblasti ochrany detských obetí násilia by mal byť nastavený tak, aby v centre záujmu bolo dieťa. Konštatovala to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová po šiestom okrúhlom stole zameranom na pomoc deťom, ktoré boli obeťami či už sexuálneho alebo fyzického násilia.

Podľa ombudsmanky má aktuálna situácia, týkajúca sa ochrany detských obetí násilia, viacero problémov. Medzi ne patrí aj nedostatočná výmena informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánmi sociálno-právnej ochrany detí. Agentúru SITA o tom informovala Michaela Pavelková z kancelárie verejného ochrancu práv.

„V legislatíve nemáme úplne premietnuté požiadavky z práva Európskej únie (EÚ) – tie by však mali byť samozrejmosťou. Orgány zapojené do trestného konania musia dieťa chrániť, nie sekundárne viktimizovať či dokonca spochybňovať, ako to prax v mnohých prípadoch ukazuje. Je nevyhnutné venovať tomu náležitú pozornosť a prispôsobiť priebeh vypočúvania, spôsob či prostredie, v ktorom je realizované tak, aby bolo čo najšetrnejšie k obetiam,“ povedala Patakyová.

Prídavky, dôchodky ani diaľnice zadarmo nemusia prejsť

Jedným z bodov diskusie bolo zabezpečenie výmeny informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánmi sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ihneď na začiatku trestného konania pri detských obetiach násilia. Zástupcovia Slovenskej advokátskej komory podľa ich slov o nedostatočnom informovaní útvarov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately nemali vedomosť. Verejná ochrankyňa práv ich vyzvala, aby sa problematikou zaoberali. Diskutovali aj o potrebe štandardizovať obsah výkonu úloh advokáta – opatrovníka dieťaťa ako poškodeného v trestnom konaní.

Opakovane sa zaoberali špecializovanými výsluchovými miestnosťami, ktoré sú zatiaľ využívané veľmi málo. Podľa výkonného riaditeľa občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze Ivana Leitmana, je však po opakovaných diskusiách za okrúhlym stolom možné pozorovať zvyšujúcu sa tendenciu ich využívania zo strany vyšetrovateľov. „Začína stúpať počet výsluchov obetí sexuálneho zneužívania v našich výsluchových priestoroch v Detskom advokačnom centre aj v Detskom krízovom centre Náruč,“ uviedol.

Podľa prieskumu by sa SNS nedostala do parlamentu. Sme rodina je na úrovni ôsmich percent

Na Slovensku sú zatiaľ štyri špeciálne výsluchové miestnosti, ktorými disponujú mimovládne organizácie Náruč – Pomoc deťom v kríze a Centrum Slniečko. Okrem nich má Slovensko ešte jednu, ktorá patrí štátu. Podľa posledných medializovaných informácií plánuje Ministerstvo spravodlivosti SR vybudovať špeciálne výsluchové miestností, ktoré by boli určené pre potreby súdnych konaní.

Na diskusii pod záštitou verejnej ochrankyne práv a v spolupráci s občianskym združením Náruč – pomoc deťom v kríze sa okrem zástupcov Slovenskej advokátskej komory zúčastnili aj predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, okresnej prokuratúry a ďalších kompetentných orgánov a inštitúcií.

Únia autodopravcov Slovenska s údivom a pobúrením prijala rozhodnutie vlády o zrušení diaľničných známok

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info