fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Stavebná firma bola o prácach v ochrannom pásme plynovodu dostatočne oboznámená, zdôrazňuje SPP-distribúcia

sita

 Stavebná spoločnosť, ktorá vykonávala práce pri výbuchom poškodenom bytovom dome v Prešove, bola dostatočne oboznámená s podmienkami činnosti v ochrannom pásme plynovodu. Je o tom presvedčená spoločnosť SPP-distribúcia. „Upozornili sme ju na riziká nedodržania podmienok. Z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti v prípade poškodenia plynovodu sme v dokumentácii uviedli aj číslo na poruchovú linku. Mieru porušenia podmienok a ignorovania upozornení objasní až vyšetrovanie, ktoré ešte neskončilo,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca SPP-distribúcia Milan Vanga.

Spoločnosť SPP-distribúcia, ktorá je dotknutým orgánom v každom stavebnom a kolaudačnom konaní tvrdí, že na základe žiadostí stavebníkov na svoje náklady poskytuje vytyčovanie plynárenských zariadení, a to až do dĺžky siete 100 metrov. „Cieľom je čo najviac eliminovať riziko vzniku mimoriadnych udalostí s dopadom na všeobecné ohrozenie života, zdravia a majetku obyvateľstva. V zmysle zákona o energetike akákoľvek činnosť v ochrannom pásme podlieha súhlasu našej spoločnosti,“ reagoval Vanga v súvislosti s ešte neukončeným vyšetrovaním explózie plynu v prešovskom bytovom dome.

Plynári doposiaľ nedisponujú overenou informáciou o presnom mieste, spôsobe a rozsahu poškodenia plynovodu pretláčacím mechanizmom spoločnosti, ktorá realizovala stavebnú činnosť. „Stavebnej spoločnosti sme na základe jej žiadosti v rámci vytyčovania farbou vyznačili os plynovodu a v dokumentácii uviedli aj hĺbku jeho uloženia v rozmedzí 0,7 až 1,3 metra. Z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti plynovodu práve toto rozmedzie ráta aj s možnými zmenami terénneho profilu v čase. V neposlednom rade v zmysle technických noriem určujeme stavebníkom podmienku kopať výhradne ručne vo vzdialenosti jedného metra od osi uloženého plynovodu,“ zdôraznil Vanga s tým, že všetky spomenuté prvky zaisťujú maximálne zníženie rizika poškodenia plynovodu výkopovými prácami.

V zmysle zákona o energetike je ochranné pásmo plynovodu miestnej siete, čo je aj prípad Mukačevskej ulice v Prešove, stanovené na jeden meter na každú stranu od osi jeho uloženia. „Dodržanie alebo porušenie podmienok činnosti predmetnej stavebnej spoločnosti v ochrannom pásme plynovodu je predmetom vyšetrovania. Hĺbka miesta poškodenia plynovodu je stále iba tvrdením obvinených. Kopanie v ochrannom pásme plynovodu iným spôsobom ako ručne, je jasným porušovaním zákona a technických noriem!,“ zdôraznil Vanga.

Pre zaistenie najvyššej miery bezpečnosti v dokumentácii k vytyčovaniam plynárenských zariadení SPP-distribúcia uvádza upozornenie na riziká spojené s činnosťou v ochrannom pásme plynovodu. „Bolo tomu tak aj v prípade spoločnosti, ktorá realizovala zemné práce na Mukačevskej ulici č. 7. V dokumentácii k vytýčeniu sme explicitne uviedli, že všetky zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 metra od vytýčených vysokotlakových plynovodov a jeden meter od vytýčených plynovodov miestnej siete je nutné vykonať výhradne ručne,“ zopakoval Vanga.

Plynári upozornili, že poškodením plynového zariadenia môžu dotyční spáchať správny delikt, za ktorý môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť pokutu vo výške od 300 eur do 150-tisíc eur. „Môže dôjsť až k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, za ktoré môže byť uložený trest odňatia slobody,“ konštatoval Vanga, podľa ktorého je akékoľvek mechanické poškodenie plynárenského zariadenia alebo izolácie potrebné neodkladne hlásiť na poruchovú nonstop linku 0850 111 727.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info