fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Zabráňme likvidácii profesionálnej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, vyzýva Asociácia záchrannej zdravotnej služb

Ilustračný obrázok, tasr

 Zabráňme spoločným úsilím likvidácii profesionálnej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, vyzýva Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS). Asociácia nesúhlasí s návrhom novely zákona z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorá sa dotýka fungovania profesionálnej záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na Slovensku.

„Má tento zákon za úlohu zlikvidovať profesionálnu záchrannú zdravotnú službu alebo doprivatizovať zdravotníctvo?“ pýtajú sa zástupcovia asociácie. Za likvidačný považujú predovšetkým systém odoberania licencie formou bezpečnostných certifikátov a systém nového výberu poskytovateľov ZZS.

Ako uviedla AZZS, systematická likvidácia profesionálnej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku sa začala približne v októbri tohto roka, kedy sa záchranky obrátili na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR so žiadosťou o valorizáciu ekonomického nastavenia úhrad pre poskytovateľov záchraniek. V roku 2019 sa podľa AZZS prvýkrát v histórii profesionálnych záchraniek deje, že rezort nijako nekompenzuje poskytovateľom záchraniek ich zákonom zvýšené náklady.

„Je na to nejaký dôvod? Alebo je to len jeden zo spôsobov, ako odradiť od budúceho pôsobenia v tomto odvetví niektorých (súčasných) poskytovateľov?“ pýtajú sa zástupcovia asociácie. Ako konštatovali, namiesto toho, aby MZ SR dalo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na úpravu platieb pre záchranky, spustili inú, podľa AZZS ďalšiu likvidačnú zmenu pre profesionálne záchranky.

Systém odoberania licencie formou bezpečnostných certifikátov je podľa asociácie tiež likvidačným krokom. Po tom, ako všetci poskytovatelia záchraniek preukázali splnenie všetkých zákonných požiadaviek pre poskytovanie ZZS, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) im vydal licencie (povolenie) na činnosť záchranky. Systém odoberania licencie je podľa asociácie obrovský krok späť.

„Otvára neistotu, právne problémy a obrovský priestor pre korupciu,“ konštatovali zástupcovia AZZS. V súčasnosti máme podľa asociácie funkčný zákon, v ktorom je presne stanovený mechanizmus výberu a bodovania jednotlivých žiadostí a projektov. Ako dodala asociácia, kontrolné mechanizmy v oblasti záchrannej zdravotnej služby máme aj v súčasnosti, a tieto sú plne funkčné. Úrad pre dohľad môže ako nezávislý arbiter dnes kedykoľvek prísť a kontrolovať záchranky, či poskytujú zdravotnú starostlivosť správne a či dodržiavajú všetky zákonom stanovené požiadavky. Ak požiadavky neplnia, môže im ÚDZS licencie aj odobrať.

Práve preferovanie nemocníc pri poskytovaní ZZS je podľa asociácie druhou hlavnou zmenou, ktorú navrhovaná novela zákona prináša. „Dnes máme na trhu zdravú konkurenciu súkromných a štátnych záchraniek, ktorú sa návrh z dielne MZ SR snaží zlikvidovať. Nový systém je nastavený silno diskriminačne pre súčasných celoslovenských držiteľov licencií na záchranky a jeho navrhovaná zmena má priniesť zvýhodnenie pre majiteľov nemocníc,“ uviedli zástupcovia AZZS. Pripravovaná novela zákona sa podľa nich snaží systémovo preferovať nemocničných poskytovateľov ZZS, ktorí o to nemajú ani len záujem. Navrhovanou zmenou podľa nich hrozí aj horšia dostupnosť záchraniek, nakoľko pacient môže byť vezený do vzdialenejšej (ale „vlastnej“) nemocnice, čím je služba danej záchranky nedostupná pre iného, ktorý ju môže práve v tej chvíli potrebovať. Rovnako sa podľa AZZS vyšším počtom najazdených kilometrov zvýšia náklady na prevádzku záchranného systému.

Ministerstvo zdravotníctva chce zmeniť proces výberového konania na obsadenie staníc záchrannej zdravotnej služby. Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská do pripomienkového konania predložila novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Rezort chce novelou odstrániť niektoré nedostatky súčasnej právnej úpravy, ktoré sa v praxi ukázali v súčasnom procese ako nerelevantné.

Vo výberovej komisii majú byť zastúpení členovia participujúci v systéme záchrannej zdravotnej služby, samosprávnych krajov, zástupcovia ústavnej zdravotnej starostlivosti a integrovaného záchranného systému, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „A to spolu so zavedením podmienok odbornej spôsobilosti, definovaním podmienok bezúhonnosti a dôveryhodnosti členov výberovej komisie,“ konštatuje sa v materiáli.

Asociácia záchrannej zdravotnej služby je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením poskytovateľov prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti – záchrannej zdravotnej služby. Založená bola v roku 2009, členstvo v nej je dobrovoľné a v súčasnosti združuje poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, ktorí prevádzkujú 274 bodov záchrannej zdravotnej služby (z celkových 280). AZZS zastupuje ako štátnych, tak aj súkromných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info