fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Kabinet by mal zajtra schváliť 120 katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku 2020

tasr

 Vláda SR bude v stredu rokovať o schválení prvých 120 katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku 2020. Pripravený zoznam katastrálnych území je podľa agrorezortu spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre ich začatie v roku 2020 s predpokladanou odhadovanou celkovou potrebou finančných prostriedkov viac ako 68 miliónov eur.

Táto suma bude hradená zo štátneho rozpočtu SR. „Je potrebné zdôrazniť, že počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových úprav 5 rokov bude táto suma čerpaná postupne vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav. Táto suma je vyššia, ako priemerné hodnoty uvádzané v materiáli, čo je ale logické vzhľadom na to, že ide o najnaliehavejšie, teda aj najzložitejšie a najprácnejšie katastrálne územia,“ ozrejmil v predkladacej správe agrorezort.

Pri priemernej dĺžke prípravného konania pozemkových úprav cca 4 až 6 mesiacov a dĺžke verejného obstarávania minimálne ďalších 6 mesiacov je možné podľa agrorezortu predpokladať prvé čerpanie finančných prostriedkov v 93 vybraných katastrálnych územiach až v roku 2021, v 27 katastrálnych územiach už v roku 2020. Presný zoznam prvých 120 katastrálnych území, ktoré by mali byť v stredu schválené, je uvedený na webovom linku: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24368/1 v dokumente Vlastný materiál.

Na základe nelegislatívneho materiálu „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“, schváleného uznesením vlády 21. augusta 2019, sa majú v priebehu 30 rokov vykonať pozemkové úpravy vo všetkých 3 103 katastrálnych územiach, kde ešte pozemkové úpravy neprebehli alebo ich vykonanie nie je potrebné a účelné.

Podľa agrorezortu je nutné začať pozemkové úpravy každoročne v približne 120 katastrálnych územiach. Predložený zoznam katastrálnych území vypracovala medzirezortná „Komisia pre vyhodnotenie kritérií na stanovenie naliehavosti vykonania pozemkových úprav a výber katastrálnych území“, ktorá bola zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Okrem pozemkových úprav sa bude v stredu kabinet zaoberať aj účtovnou závierkou Slovenského pozemkového fondu ku 31. decembru 2018 a návrhom rozdelenia jeho hospodárskeho výsledku za rok 2018. Vláda prerokuje aj ustanovenie národnej tabuľky frekvenčného spektra či Informáciu o dopadoch otvorenia trhu práce Slovenskej republiky pre občanov Chorvátskej republiky za rok 2018.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info