fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Na projekty zamerané na prevenciu kriminality išlo viac ako 2,5 milióna eur

TASR

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporila projekty zamerané na predchádzanie kriminalite celkovou sumou 2 564 400 eur. Ako sa ďalej uvádza na internetovej stránke ministerstva vnútra, na okresné úrady v sídlach krajov bolo v tejto súvislosti doručených spolu 1049 žiadostí o dotáciu, ktoré sa pridŕžali priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020. Po vyhodnotení žiadostí rada nakoniec podporila 395 žiadateľov.

Väčšina podporených projektov bola zameraná na budovanie alebo vylepšovanie kamerových systémov v mestách a obciach. Iné projekty sa týkajú napríklad ochrany seniorov, eliminácie propagácie samovrážd na internete a psychologickej pomoci alebo organizovania športových aktivít pre deti. Iné podporené projekty boli zamerané napríklad aj na prevenciu užívania drog.

Vláda SR v novembri 2016 schválila novú Stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020. V rámci nej sa má štát zamerať na javy, ako sú napríklad kriminalita vo virtuálnom prostredí, netolizmus (závislosť od nových informačných technológií), vysoká zadlženosť obyvateľstva alebo problém finančnej gramotnosti.

Preventívne aktivity a opatrenia stratégie majú byť zamerané na samotné osoby, prípadne cieľové skupiny ako páchatelia, obete alebo potenciálni páchatelia a obete, alebo na kriminogénne faktory, to znamená situácie, príčiny a podmienky páchania kriminality. Aktivity stratégie by podľa dokumentu mali byť financované zo štátneho rozpočtu, ale aj z rozpočtov samospráv, z fondov Európskej únie a iných dostupných zdrojov.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info