fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
EKONOMIKA PORADŇA

Daňová prosperita štátu – tucet ukazovateľov

Ilustračný obrázok / Fotobanka

Pre ilustráciu i ľahšie pochopenie, čo sa Slovensku v zdaňovaní najviac darí a čo naopak nedarí, sme vytvorili a zostavili predčasom porovnávací model vybraných 12 ukazovateľov. Na sieťovom (radarovom) grafe na obrázku nižšie sme načrtli porovnanie optima a reality v kvalite zdaňovania v SR podľa nášho vnímania stavu k 1. januáru 2015 na báze expertného kvalifikovaného odhadu.

Zdroj: E. Burák – vlastné spracovanie, 2015

Takéto hodnotenie bolo v SR za roky 1990 – 2015 realizované prvýkrát, pričom je názorovo otvorené – ako podklad pre dišputu odborníkov i na diskusiu laikov. Je to však dobrý základ – pragmatické východisko k zdokonaľovaniu zdaňovania v SR.

Na 5-stupňovej škále sme hodnotili kvalitu zdaňovania tak, že najvyššia kvalita

 

Vysvetľovacia legenda: Najvyššia kvalita znamená na bodovej stupnici maximálnu hodnotu 5, najnižšia 0. Vybrali sme tucet ukazovateľov (vrátane 4 kľúčových – jednoduchosť daňového systému, výška daňového zaťaženia, stabilita daňovej legislatívy a dokonalosť daňových služieb), ktoré sme selektovali odvodením od moderných trendov zdaňovania a znakov ideálnej daňovej sústavy i v konfrontácii so stratégiou finančnej správy.   

Tucet ukazovateľov sme zvolili takto:

 1. Jednoduchosť daňového systému
 2. Daňové zaťaženie
 3. Kvalita daňových služieb
 4. Stabilita daňových zákonov
 5. Miera daňovej istoty
 6. Daňová disciplína (daňové úniky a podvody)
 7. Daňový manažment
 8. Daňový informačný systém
 9. Daňová komunikácia
 10. Daňové procesy kľúčové (s akcentom na tri: správa, kontrola a exekúcia daní)
 11. Daňová konkurencia
 12. Daňové inovácie (reformy, znalosti)

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info