fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjdu ďalšie desaťtisíce eur

tasr

Bezmála 171.000 eur si v rámci druhého ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu rozdelia organizácie tretieho sektora na rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento projekt vznikol z iniciatívy ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa. Spravuje ho Slovenská agentúra životného prostredia a spája súkromný, štátny a neziskový sektor. Peniaze venovali do fondu súkromné spoločnosti, jedna súkromná osoba a rezort životného prostredia.

„Pred spustením pilotného projektu v roku 2017 sme si dali za cieľ podporiť zelené vzdelávanie a vytvoriť efektívny nástroj, ktorým umožníme kvalitné projekty pretaviť do reality. V súčasnosti sme na konci druhého kola a záujem o podporu vzdelávania je stále veľký,“ povedal Sólymos, podľa ktorého je to znak, že sa ide správnou cestou.

V rámci druhého kola Zeleného vzdelávacieho fondu podporu získalo celkovo 28 projektov, z ktorých má 14 regionálny a 14 celoslovenský charakter. Podporené budú napríklad projekty zamerané na tvorbu vonkajších ekoučební v rôznych lokalitách Slovenska, minimalizáciu odpadov vo firmách a v kanceláriách, kontinuálne vzdelávanie pedagógov v oblasti klimatickej zmeny a adaptačných opatrení, ale aj projekty so zameraním na obehovú ekonomiku či používanie prírodných materiálov v stavebníctve.

„Týmto chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili. Nielen žiadateľom o finančné prostriedky, ale aj partnerom Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorí sa stotožnili s myšlienkou podpory neziskových organizácií zameraných na osvetu v oblasti životného prostredia,“ zdôraznil šéf envirorezortu.

Financie pôjdu do podpory neformálnej výchovy a vzdelávania pre udržateľný rozvoj, ktoré nielen zvyšujú vedomosti o aktuálnych výzvach životného prostredia a udržateľného rozvoja, ale tiež rozvíjajú zručnosti a spôsobilosti, ktoré prispejú k riešeniu aktuálnych výziev. „Sústredili sme sa na podporu menších, ale o to dôležitejších projektov občianskeho a neziskového sektora. Takíto žiadatelia sa nevedia efektívne zapojiť do veľkých výziev zo štrukturálnych fondov EÚ či z Environmentálneho fondu určeného pre samosprávy. Našou ambíciou bolo pokryť národné, regionálne a lokálne potreby Slovenska,“ doplnil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Labourista Corbyn vyzval na nové voľby: Vláda opäť utrpela porážku

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Richard Müller pripomenul, že v rámci druhého kola sa podpora sústredila do piatich tém: Zelené inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo, Zdravé a udržateľné budovy, Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, Čistá mobilita a Voda pre udržateľný rozvoj. Najviac projektov bolo prihlásených v rámci témy Zelené inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info