fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Pred 100 rokmi vznikol Československý Červený kríž

Od založenia Československého Červeného kríža (ČSČK), priameho predchodcu súčasného Českého Červeného kríža (ČČK), uplynie 6. februára 100 rokov. V tento deň v roku 1919 vyslovil prezident Československej republiky (ČSR) Tomáš Garrigue Masaryk súhlas so založením národnej spoločnosti Červeného kríža v novej republike a zároveň do funkcie predsedníčky ČSČK vymenoval svoju dcéru Alicu Masarykovú. Za dátum vzniku ČSČK sa považuje začiatok februára 1919. 

Pripomienkou 100. výročia ČSČK bude napríklad Reprezentačný ples ČČK, stanovený na 8. februára 2019 v Prahe na Žofíne. Slávnostné zhromaždenie k 100. výročiu ČSČK je určené na 7. mája 2019 v Prahe a predstavenie publikácie Století s Červeným křížem je zorganizované na 7. mája tohto roku. Česká národná banka (ČNB) pri príležitosti tohto výročia vydala striebornú pamätnú mincu.

Ako ďalej informuje webová stránka ČČK, 1. februára 1919 sa v Obecnom dome v Prahe zišli na prípravnej schôdzke sociálni pracovníci, ktorí na nej zvolili užší výbor a vyslali delegáciu k prezidentovi T.G. Masarykovi so žiadosťou o vyslovenie súhlasu so vznikom novej organizácie a s vymenovaním Alice Masarykovej do funkcie predsedníčky ČSČK.

Prezident ČSR svojím podpisom zo 6. februára 1919 danej žiadosti vyhovel. Ako ďalej zdôrazňuje ČČK, tento dátum sa považuje za oficiálne založenie ČSČK.

Stanovy ČSČK schválilo Ministerstvo vnútra ČSR 23. júna 1919. Na žiadosť ČSČK ešte v roku 1919 pristúpila ČSR k Ženevskej a Haagskej konvencii. Medzinárodný výbor Červeného kríža v Ženeve uznal ČSČK 1. decembra 1919. Dňa 11. januára 1920 bol ČSČK prijatý za člena Ligy spoločností Červeného kríža. Ministerstvo školstva a národnej osvety ČSR povolilo výnosom z 26. januára 1921 organizovať dorast ČSČK na školách, približuje vývoj web ČČK.

Alica Masaryková (1879-1966) vykonávala funkciu predsedníčky ČSČK 20 rokov (1919-1938). Súčasný ČČK so sídlom v Prahe je humanitárna spoločnosť s pôsobnosťou na celom území ČR. Existuje zo zákona, je štátom uznanou národnou spoločnosťou Červeného kríža v zmysle medzinárodného práva; z vnútroštátneho práva ide o spolok. ČČK bol Medzinárodným výborom Červeného kríža uznaný 26. augusta 1993 a za člena Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca bol prijatý 25. októbra 1993.

Historicky ČČK nadväzuje na Vlastenecký pomocný spolok pre Kráľovstvo české, ktorý bol založený 5. septembra 1868 ako 13. národná spoločnosť Červeného kríža na svete, a na ČSČK založený 6. februára 1919. ČČK vznikol rozdelením ČSČK ako jeho nástupnícka organizácia v ČR.

Prvé stopy o činnosti Červeného kríža na území dnešného Slovenska sa viažu s rokom 1881, keď tam vyvíjal úsilie Uhorský Červený kríž. Jedným z najstarších a najaktívnejších bol Spolok Červeného kríža v Banskej Štiavnici.

V dňoch 8. a 9. mája 1993 sa vo veľkej zasadacej miestnosti Prešovskej univerzity uskutočnilo rokovanie delegátov Slovenského Červeného kríža (SČK) zo všetkých územných spolkov z celého Slovenska na ustanovujúcom zjazde. Od roku 1993 je SČK nástupníckou organizáciou ČSČK na území Slovenskej republiky s členstvom od roku 1919.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info