fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
EKONOMIKA

EK prijala krízové scenáre v oblasti rybolovu pre prípad tvrdého brexitu

Európska komisia (EK) vzhľadom na neistotu súvisiacu s ratifikáciou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ prijala v stredu dva legislatívne návrhy na zmiernenie dopadov, ktoré by mal „tvrdý brexit“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva.

Exekutíva EÚ spresnila, že ide o výsledok jej úsilia zaručiť pripravenosť a koordinovaný postup Únie v prípade takéhoto scenára.

Prvý návrh z dielne EK umožňuje rybárom a firmám z oblasti rybárstva v členských štátoch EÚ prijímať kompenzácie z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na dočasné zastavenie rybolovných činností. Tým sa v prípade tvrdého brexitu čiastočne zníži dosah okamžitého uzavretia výsostných vôd Spojeného kráľovstva pre rybárske plavidlá z ostatných krajín EÚ.

Druhým návrhom sa mení nariadenie o udržateľnom riadení vonkajších flotíl. Cieľom je zabezpečiť, aby EÚ bola v pozícii umožniť do konca roka 2019 lodiam zo Spojeného kráľovstva prístup do vôd EÚ za predpokladu, že lode z EÚ budú môcť rovnako vstupovať do vôd Spojeného kráľovstva. Týmto návrhom sa zjednoduší aj postup udeľovania povolení britským lodiam na rybolov vo vodách EÚ a naopak, ak Spojené kráľovstvo takéto povolenie udelí.

Eurokomisia upozornila, že uvedené krízové opatrenia nemôžu zmierniť celkový vplyv tvrdého brexitu, ani nenahrádzajú plnohodnotné výhody členstva v EÚ či podmienky prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení. Obmedzujú sa iba na tieto konkrétne oblasti, v ktorých je nevyhnutné ochrániť primárne záujmy EÚ, a kde opatrenia na zaistenie pripravenosti ako také nepostačujú.

Uvedené opatrenia sú dočasného charakteru, ich rozsah je obmedzený a EÚ ich prijíma jednostranne. Oba návrhy podliehajú postupu spolurozhodovania, čo znamená, že EK potrebuje súhlas Európskeho parlamentu a Rady EÚ, aby zabezpečila prijatie návrhov, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť do 29. marca 2019.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info