fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

MS SR: Novým účastníkom pripomienkovania zákonov má byť KBS

Bratislava 17. januára (TASR) – Novým účastníkom medzirezortného pripomienkového konania (MPK), cez ktoré prechádzajú návrhy zákonov, má byť Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Takýto návrh predkladá ministerstvo spravodlivosti v rámci zmien legislatívnych pravidiel vlády.

„KBS sa už aj doteraz vyjadrovala k návrhom právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania, čiže bol daný návrh na jej doplnenie. Tým sa predíde pochybnostiam o jej možnosti vyjadrovať sa v rámci MPK,“ uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová s tým, že táto iniciatíva ministerstva je zatiaľ v pripomienkovacom procese.

V súčasnosti platí, že návrh zákona sa prerokuje s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní, pričom predkladateľ o tom zašle elektronický oznam podpredsedom vlády, ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, Úradu vlády SR, sekcii vládnej legislatívy, Národnej banke Slovenska, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. A tiež zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov, ak ide o návrh zákona týkajúci sa hospodárskych a sociálnych záujmov, ako aj ďalším orgánom a inštitúciám, ak to vyplýva z osobitného predpisu alebo ak tak určí vláda.

Pripomienkové konanie k návrhu zákona sa uskutočňuje aj s vyššími územnými celkami, Združením samosprávnych krajov SK 8, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska, hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, mestami, ktoré sú sídlom kraja, a s orgánmi a inštitúciami, ktorým sa ukladajú úlohy alebo ktorých sa problematika návrhu zákona týka, ako aj s verejnosťou, a to ešte pred predložením návrhu zákona na rokovanie vlády.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info