fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
EKONOMIKA

Počet dávok materské pre otcov prudko narastá. Za akých podmienok na ňu môžu nastúpiť?

Sociálna poisťovňa aj v roku 2018 zaznamenala prudký nárast počtu dávok materské vyplácaných otcom dieťaťa. Odmieta preto medializované informácie o hromadnom zamietaní materského otcom.
Počet zamietnutých žiadostí o materské otcov v minulom roku sa pohybuje na úrovni 2%. Išlo o prípady, keď žiadatelia nesplnili podmienky na priznanie a výplatu dávky. Podľa predbežných údajov za rok 2018 priznala poisťovňa materské 12 836 otcom.

Sociálna poisťovňa posudzuje každú žiadosť o materské individuálne tak, aby bol dodržaný zákon o sociálnom poistení a jeho základný účel – starostlivosť o dieťa otcom. Zároveň platí, že zákon definuje účel nemocenského poistenia ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti. Dávka materské by preto mala otcovi kompenzovať stratu na zárobku spôsobenú tým, že si skrátil pracovný úväzok alebo zmenil charakter práce, aby sa mohol starať o dieťa.

Najčastejšou príčinou v prípadoch nepriznania dávky je to, že otec aj po prebraní dieťaťa do starostlivosti naďalej pracuje v nezmenených podmienkach (neupravený pracovný režim, rovnaký, prípadne ešte vyšší počet odpracovaných hodín). Sociálna poisťovňa sa v praxi stretla s viacerými snahami zo strany žiadateľov o dávku zákon obchádzať, preto musí každý prípad posudzovať individuálne a údaje uvedené v žiadosti si overiť aj u zamestnávateľa. O dávku požiadal napríklad aj otec, ktorý išiel do ústavu na výkon trestu alebo informovali sa vojaci, ktorí odchádzali na misiu do zahraničia a teda je jasné, že o dieťa sa žiadnym spôsobom nemohli starať.

Kým v roku 2013 otcovia poberali 305 týchto dávok, v roku 2017 ich bolo 6 553 a predbežné údaje za rok 2018 hovoria už o počte 12 836.

V roku 2013 Sociálna poisťovňa vyplatila otcom na materské vyše 602 tisíc eur, v roku 2017 to bolo 22,4 miliónov eur a za uplynulý rok predbežne takmer 52 miliónov eur.

Vďaka prijatým opatreniam rastie aj priemerná výška dávky materské, pričom muži dostávajú dávku vyššiu než ženy. U mužov dosiahla v roku 2018 predbežne 840 eur a u žien 614 eur.

Mnohých rodičov dnes zaujíma forma tzv. dvojitej materskej, kedy po matke môže na ňu nastúpiť aj otec a aspoň trošku si tak prilepšiť rodinný rozpočet.

Nevyužiť túto možnosť je v dnešnej dobe naozaj veľká škoda, pretože 75% z hrubej mzdy najskôr mamy a potom otca, čím sa vlastne materská i príjem na nej predĺži až na dobu vyššie jedného roka, je už naozaj celkom slušná pomoc a podpora od štátu.

Keďže je teda táto téma medzi rodičmi stále aktuálna a stále nemajú jasno v oblasti niektorých otázok, prinášame vám opäť manuál, ktorý vám možno uľahčí rozhodovanie a neskoršie vybavovanie dokumentov.

Je dôležité poznamenať, že na materské takýmto spôsobom nemá právo nastúpiť len otec dieťaťa, ale akákoľvek fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti.

Čiže nárok môžu mať tiež nevlastní rodičia, ak dieťa nežije s oboma biologickými rodičmi, starí rodičia alebo iní členovia rodiny s týmito právomocami.

Rozdiel oproti materskej matiek je v dĺžke jej trvania. Zatiaľ čo ženy zostávajú na materskej 34 týždňov (slobodná matka 37 týždňov, matka viactorčiat 43 týždňov), muži len 28 týždňov.

Toto obdobie si treba vypočítať tak, aby ste to stihli do tretieho roku potomka, inak by bola materská v deň jeho tretích narodenín predčasne ukončená.

Muži musia pri nástupe na materskú splniť rovnaké podmienky ako ženy. S tým rozdielom, že teraz by sa mali najprv porozprávať so svojim nadriadeným a dohodnúť sa o čerpaní materskej dovolenky.

Urobte tak kvôli zachovaniu dobrých vzťahov, aby ste potom zbytočne nekomplikovali návrat na pôvodné miesto.

Materská sa vypočítava taktiež zo 75% z jeho hrubého príjmu, z ktorého sa následne vypočíta jeho denný základ (oproti výške rodičovského príspevku teda dostane rodinka nepomerne vyššiu sumu). Muž môže materskú kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa do práce.

Takáto materská je výhodná v prípade, ak si môže aj žena neskôr privyrobiť a taktiež je vhodné ju zvážiť v prípade, ak by mužovi hrozila výpoveď z práce, pretože by ste si tak aspoň na vyše pol roka zabezpečili istý a vyšší príjem.

Ak bol muž dostatočne dlho poistený, najprv príde do Sociálnej poisťovne, kde vyplní Žiadosť o materské. Potom vezme potvrdenie do svojej práce, kde jeho zamestnávateľ vyplní a potvrdí časť určenú pre zamestnávateľov.

Nástup na materskú je výborným riešením najmä pre mužov podnikateľov. Tí neprichádzajú o svoj príjem, pretože živnosť sa v danom čase neuzatvára a ich podnik funguje ďalej.

Navyše v čase poberania materskej nemusia platiť ani zdravotné a sociálne odvody, pretože tie za nich hradí štát. V podstate teda dostanú príjem navyše a získajú priestor, keď si môžu užiť jedno z najkrajších období v spoločnosti ich detí.

Muž nemá nárok len na čerpanie materskej, ale aj na čerpanie rodičovskej dovolenky.

Na tú môže nastúpiť plynule po skončení materskej. Páry pristupujú k tomuto riešeniu v situácii, ak žena zarába výrazne viac, prípadne si nemôže dovoliť mať takú dlhú pauzu v zamestnaní.

Suma dávky je v tomto prípade rovnaká ako u žien, teda 213,20 eur mesačne.

Opäť platí ohraničenie vekom, keď na rodičovskej dovolenke môžu byť do tretieho roku dieťaťa alebo v prípade zhoršeného zdravotného stavu do šiesteho roku.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info