fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

Komentár Petra Tomečka: Ministerstvo zdravotníctva „intenzívne“ kašle na návrat sestier zo zahraničia domov

Keď si prečítate mediálne výstupy ministerstva zdravotníctva, ktoré nám sprostredkovala jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová, neubránite sa smiechu a ani slzám.

Hneď prvá veta vás nenechá chladnými a nielen zvýši tlak, ale poriadne rozosmeje. Údajne sa naše ministerstvo „intenzívne zaoberalo nedostatkom zdravotníckych pracovníkov, a preto uskutočnilo viacero krokov na zvýšenie záujmu študentov o štúdium zdravotníckych študijných odborov, v rezidentskom štúdiu a stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.“

Nevedno prečo, ale z nejasných príčin sa vďaka tejto „intenzite“ vytratila čo i len zmienka, že v zahraničí pracujú tisíce našich zdravotných sestier a opatrovateliek. Rovnako ako pomenovanie základných príčin súčasného krízového stavu v personálnom obsadení týchto nevyhnutných postov v našich zdravotníckych zariadeniach a nemocniciach.

Dozvedáme sa teda od pani hovorkyne, že ministerstvo práce navýšilo mzdy nelekárskemu personálu o 10% na tarife. Čím sa už ministerstvo nepochváli je, že to tarifné navýšenie v praxi znamená dorovnanie platu na úroveň minimálnej mzdy alebo navýšenie o 50 až 100 eur v čistom mesačne. Teda žiadna výhra.

V budúcom roku ministerstvo počíta aj s navýšením vzdelávacej kapacity pre lekárov na fakultách, a to o 205 študentov. Celková výška výdavkov na tento krok si vyžiada dva milióny eur. Eliášová pripomenula tiež zavedenie stabilizačného príspevku pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v študíjnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia od letného semestra akademického roka 2018/2019.

“V roku 2019 je stabilizačný príspevok pri štúdiu ošetrovateľstva zabezpečovaný Fondom na podporu vzdelávania. Predpokladané náklady od roku 2019 do roku 2021 sú na úrovni 2,76 milióna eur,” spresnila. MZ SR pripravuje v roku 2019 informačné prednášky pre študentov piateho a šiesteho ročníka lekárskych fakúlt s cieľom spropagovania rezidentského štúdia. Ministerstvo avizovalo nielen pokračovanie rezidentského štúdia v špecializačných odboroch – všeobecné lekárstvo a pediatria, ale aj jeho rozšírenie o ďalšie špecializačné odbory.

To zásadné, čo očakávali mnohí, si ministerstvo pre rok 2019 za cieľ nedalo. Prioritou musí byť skrátenie času na príchod nových sestier do nemocníc. To sa dá dosiahnuť len tým, že sa vrátime k tomu, čo tu osvedčene fungovalo pred rokmi. Nepotrebujeme, aby od údržbára cez vrátnika až po zdravotnú sestru všetci v zdravotných zariadeniach mali vysokú školu. Tento koncept sa neosvedčil a predlžuje čas na posilnenie personálnych kapacít zariadení, ktoré sú v kríze.

Plnohodnotné, možno 5 ročné kvalitné stredoškolské štúdium v odbore zdravotná sestra a ošetrovateľstvo, je úplne postačujúce. Fungovalo to pred dvadsiatimi rokmi a aj dnes je väčšinový hlas za návrat k tomuto modelu.

Ministerstvo zdravotníctva nás dnes obšťastnilo svojimi plánmi. Už vieme, že študenti nie sú motivovaní na skúšky, že šofér sanitky čoskoro možno bude bakalár v odbore „krízový manažment zdravotníckeho dopravného prostriedku“. Smolu majú naše mamy, sestry a slovenské rodiny, teda zdravotné sestry a opatrovateľky. Režim turnusov a rozdelených rodín tu bude vďaka „intenznite a eufórii“ slovenského ministerstva zdravotníctva trvať roky. Slovenskí pacienti a seniori majú aspoň šťastie, že ukrajinčina nie je čínština.

Preto aj Národná koalícia s heslom „Miliarda pre rodiny“ chce, aby slovenské opatrovateľky aj zdravotné sestry našli svoje uplatnenie doma za obdobných podmienok, aké majú v Rakúsku či Nemecku a boli tak so svojimi rodinami.

 

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info