fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Vyššie mzdy a viac študentov by mohli stabilizovať zdravotníkov v rezorte

Pixabay

Bratislava 7. januára (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa v roku 2018 „intenzívne“ zaoberalo problémom nedostatku zdravotníckych pracovníkov. Ako uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, MZ preto uskutočnilo viacero krokov na zvýšenie záujmu študentov o štúdium zdravotníckych študijných odborov, v rezidentskom štúdiu a stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Eliášová poukázala na navýšenie miezd nelekárskemu personálu o desať percent na tarife. Od tohto opatrenia si MZ SR sľubuje stabilizovanie počtu personálu. „Navýšenie mzdových pomerov nelekárskeho personálu o desať percent na koeficiente predstavuje približne 15-percentný ročný nárast. Zvyšovanie miezd v uvedených profesiách sa bude týkať povolaní vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Minimálny mzdový nárok sestry bez špecializácie predstavuje 1,6-násobok minimálnej mzdy a u sestry so špecializáciou 1,8-násobok minimálnej mzdy,“ informovala.

V budúcom roku ministerstvo počíta aj s navýšením vzdelávacej kapacity pre lekárov na fakultách, a to o 205 študentov. Celková výška výdavkov na tento krok si vyžiada dva milióny eur. Eliášová pripomenula tiež zavedenie stabilizačného príspevku pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia od letného semestra akademického roka 2018/2019. „V roku 2019 je stabilizačný príspevok pri štúdiu ošetrovateľstva zabezpečovaný Fondom na podporu vzdelávania. Predpokladané náklady od roku 2019 do roku 2021 sú na úrovni 2,76 milióna eur,“ spresnila.

MZ SR pripravuje v roku 2019 informačné prednášky pre študentov piateho a šiesteho ročníka lekárskych fakúlt s cieľom spropagovania rezidentského štúdia. Ministerstvo avizovalo nielen pokračovanie rezidentského štúdia v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria, ale aj jeho rozšírenie o ďalšie špecializačné odbory.

V oblasti cezhraničnej mobility zdravotníckych pracovníkov podľa MZ SR možno konštatovať, že „počet zdravotníckych pracovníkov, ktorí prejavili záujem o odchod do iného členského štátu EÚ, má v poslednom období klesajúcu tendenciu“. MZ SR údajne eviduje zvýšený záujem zdravotníckych pracovníkov zo zahraničia, či už z krajín EÚ, alebo z tretích štátov. Podľa Eliášovej je potrebné zdôrazniť, že systém uznávania odborných kvalifikácií neumožňuje všetkým žiadateľom z tretích štátov na našom pracovnom trhu sa uplatniť.

„Doterajšie skúsenosti vysokých škôl odhalili, že hlavným dôvodom nízkej úspešnosti pri absolvovaní doplňujúcej skúšky je podcenenie prípravy na doplňujúcu skúšku, ako aj nedostatočná znalosť štátneho jazyka, pričom jednou zo základných podmienok výkonu zdravotníckeho povolania u cudzincov je ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania,“ dodala hovorkyňa rezortu zdravotníctva s tým, že pre zlepšenie uvedenej situácie MZ SR prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity v januári pripravuje konzultácie k doplňujúcej skúške.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info