fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
EKONOMIKA

V návrhu novej vyhlášky sú upresnené druhy určených metrológických meradiel

Ilustračné foto - TASR

Bratislava 6. januára (TASR) – V návrhu novej vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole sú precizované druhy určených meradiel podľa princípu činnosti meradla s ohľadom na technologický a technický rozvoj. Prípadne je pri súčasných druhoch určených meradiel použitá presnejšia alebo zrozumiteľnejšia terminológia. TASR o tom informoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) s tým, že legislatívny proces k návrhu novej vyhlášky musí byť dokončený v roku 2019.

Príkladom pre terminológiu sú vodomery, ktoré sa v súčasnej právnej úprave nazývajú merače pretečeného množstva vody. Precizovanie druhov určených meradiel bude mať podľa úradu pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Zlepší sa orientácia vo vyhláške a fyzické a právnické osoby ako podnikatelia budú môcť používať meradlá, ktoré pracujú na nových princípoch svojej činnosti.

Medzi druhy určených meradiel bol v návrhu vyhlášky doplnený sklený teplomer používaný v zdravotníctve na základe požiadaviek z praxe. Tieto teplomery boli vyňaté z druhov určených meradiel, keď boli v EÚ zakázané sklené ortuťové teplomery. „V súčasnosti sú ako zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou uvádzané na trh sklené gáliové teplomery, ktoré však v súčasnosti nie je možné používať, pretože na diagnostické účely sa musia používať určené meradlá. Zaradenie sklených teplomerov medzi druhy určených meradiel možno považovať za liberalizačné ustanovenie,“ priblížil ÚNMS SR.

Používaním určených meradiel je zabezpečená dôvera v namerané hodnoty napríklad pri priamom predaji, výpočte ceny, daní, pokút, čo zabezpečuje ochranu spotrebiteľa a dostatočnú ochranu používateľa určeného meradla.

„Používanie určených meradiel má svoje opodstatnenie aj pri meraniach pri ochrane zdravia a životného prostredia. Legálna metrológia má významnú úlohu aj pri voľnom pohybe tovarov, kedy sa európska a národná technická regulácia v oblasti meradiel a spotrebiteľských balení prijíma na základe medzinárodných odporúčaní Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu OIML a smerníc Európskej únie,“ uviedol predseda úradu Pavol Pavlis.

V roku 2018 Slovenský metrologický inšpektorát zrealizoval približne 1400 kontrol u asi 890 fyzických a právnických osôb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona o metrológii. Medzi najčastejšie porušenia tohto zákona patrí aj používanie určených meradiel bez platného overenia, používanie iných ako určených meradiel v prípadoch, kedy sa majú používať určené meradlá, porušenie povinností používateľov určených meradiel aj povinností používateľov povinne kalibrovaných meradiel.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info