fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Nová databáza slovenského vizuálneho umenia predstavuje prvých šesť výtvarníkov

Bratislava 2. januára (TASR) – Kunsthalle Bratislava (KHB) vytvorila na svojej webovej stránke bilingválnu databázu súčasného slovenského vizuálneho umenia pod názvom Artbase. Táto on-line výberová platforma sleduje vývoj umenia a predstavuje prvých šesť výtvarníkov: Annu Daučíkovú, Denisu Lehockú, Ilonu Németh, Romana Ondaka, Štefana Papča a Pavlu Scerankovú.  

„Unikátnym obsahom databázy sú textové profily a od roku 2019 aj video profily umelcov, ktoré vznikajú špeciálne za účelom ich šírenia prostredníctvom Artbase. Projekt vychádza z pôvodného určenia KHB ako Slovenského centra vizuálnych umení, ktorého úlohou je aj vedeckovýskumné mapovanie a dokumentácia umenia,“ informuje PR manažérka KHB Katarína Kručay Hornáková.

Podľa nej špecializovaná databáza nachádza opodstatnenie nielen v dopyte výtvarnej obce či širšej komunity domácich a zahraničných teoretikov umenia, ale aj vo vzťahu k inštitúcii KHB a jej kľúčovému poslaniu: edukovať, sprístupňovať a zviditeľňovať vizuálne umenie. Vybudovanie databázy má vysoký potenciál zhodnotiť etablujúcu sa značku KHB v medzinárodnom prostredí a podporiť poznanie aj hlbší záujem o slovenské umenie.

Časovo je obsah databázy determinovaný obdobím od druhej polovice 20. storočia, ale dôraz je kladený na mapovanie produkcie súčasnej výtvarnej scény. Štruktúra, funkčnosť a rozsah obsahu databázy sa bude v najbližších rokoch vyvíjať a prehlbovať. Autorita i profil umelca pritom tvorí centrálnu os databázy. Jeho členenie a obsah (základná biografia, textová charakteristika, výberová fotodokumentácia, doplnkové materiály) sú koncipované s cieľom podať konzistentný obraz o tvorbe autora.

Profily vybraných slovenských umelcov na spracovanie a zaradenie do projektu odporučila medzinárodná komisia vlani zostavená z popredných osobností teórie umenia, kritiky a galerijných inštitúcií krajín V4: Malgorzata Ludwisiak, Kinga German, Michal Novotný, Nina Vrbanová a Katarína Trnovská. Jej funkčné obdobie je tri roky a hlavnou úlohou sú nominácie autorít určených do databázy.

Komisia ponúka odborne garantovaný a kvalitatívne selektovaný prehľad umelcov, ich tvorby a medzinárodných spoluprác. Je určená odborníkom (teoretikom, kritikom, kurátorom, záujemcom o kontextualizáciu slovenského a zahraničného umenia), ale aj širšej verejnosti ako zdrojový prameň edukácie v tejto oblasti. Na jej koncepcii, štruktúre a dizajne sa podieľal interný tím KHB Nina Vrbanová, Katarína Trnovská a Eva Šimovičová.

Programátorsky vznik a vývoj databázy zastrešilo oddelenie digitálnych zbierok a služieb Slovenskej národnej galérie – lab. SNG pod vedením Michala Čudrnáka. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Bratislavský samosprávny kraj.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info