Harabin ide do volieb, aby ich vyhral, tvrdí Marián Tkáč z Iniciatívy "Harabin na hrad"
26 | 01 | 2019 I Michaela Melišková
Tento týždeň niektorí uzavreli kandidatúry na prezidenta. Tí, čo zbierali podpisy v teréne odovzdali petičné hárky, tí čo to skúsili cez podporu poslancov NR SR tiež. Ako hodnotíte doterajší priebeh kampane a čo pripravujete v štábe Štefana Harabina v druhej - finálnej časti prezidentskej kampane?

Kampaň pred voľbami sa podľa zákona začína 15 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom voľby, teda tohoročná sa začne – mala by sa začať - až 1. marca. To, čo sa dialo doteraz, však vo viacerých prípadoch kampaňou bolo a je, a to v priamom rozpore so zákonom, v ktorom sa jasne uvádza, že „vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.“Myslím najmä na reklamu prostredníctvom veľkoplošných nosičov (teda bilbordov) a plagátov s textom, z ktorého jasne vyplýva, že ide o prezidentskú kampaň. U nás sa však zákony beztrestne porušujú, porušoval ich pred piatimi či šiestimi rokmi terajší prezident – a nič, a tak to robia aj jeho „pokrvní“ či „duševní“ nasledovníci. Aj to je jeden zo signálov, že u nás sa zákony, ale ani ústava, nedodržujú tými, ktorí sú na samom vrchu našej spoločnosti – a nič. Ako potom chceme, aby ich dodržiavali „tí dole“, úradníci, vyšetrovatelia resp. orgány činné v trestnom konaní. Aj to je jeden z dôvodov, prečo vznikol náš petičný výbor „Harabin na hrad“, prečo sme Harabína vyzvali, aby kandidoval, a nazbierali 32-tisíc podpisov na jeho podporu. Lebo Harabin právo pozná, rešpektuje ústavu i zákony a vlastne jediný je schopný urobiť v tejto oblasti ráznu nápravu.

To, čo sa doteraz dialo, bola teda u jedných zákonom zakázaná kampaň – uvidíme, ako s tým naložia príslušné orgány. Pri niektorých iných, vrátane Štefana Harabina, išlo o oboznamovanie verejnosti s názormi, stanoviskami a postojmi v našom prípade sudcu Najvyššieho súdu. Štefan Harabin vydal vlani knihu Súdnosť, a tú predstavoval po celom Slovensku. Navštívil aj veľa kultúrnych, náboženských, športových či folklórnych podujatí, kde sa postretal s množstvom ľuďmi. Boli to jedinečné stretnutia aj v tom zmysle, že na prevažnej väčšine podujatí uvedeného typu nebol z potenciálnych kandidátov nikto iný.

V samotnej kampani – ktorá teda ešte len príde – hodlá sa Štefan Harabin stretávať sa s ľuďmi, navštíviť všetky mestá a dediny, ktoré navštíviť stihne. Pri antiharabinovskom nasadení v podstate všetkých tlačených i elektronických médií hlavného prúdu (hovoria si mainstream), je to jediná cesta, aby ľudia spoznali Harabina takého, aký skutočne je. Už doteraz sme zistili, že záujem našincov o stretnutia, rozhovory i fotografie s Harabinom je veľký. Sú možnosti v takzvaných alternatívnych médiách, dnes nie je problém vyrábať a umiestňovať na sociálnych sieťach krátke videá, poskytovať stanoviská cez blogy, a to sa deje. Štefan Harabin zásadne odmieta propagovať sám seba na billboardoch.

V národnom, kresťanskom a konzervatívnom spektre je pomerne výrazný pretlak kandidátov. Šance Štefana Harabina postúpiť do druhého kola by výrazne stúpli ak by sa dosiahol dohodu s Mariánom Kotlebom. Prebehli už takéto jednania, alebo ich ešte len plánujete?

Pretlak... Relevantných kandidátov s uvedenými atribútmi až tak veľa nie je, číslam z prieskumov o kandidátoch na dolných priečkach rebríčka, na rozdiel od horných priečok, veriť hodno. Čísla z prieskumov „tam hore“ netreba vôbec brať vážne. Pravdaže, aj kandidát, ktorý je v tomto spektre a je „dole“, môže znížiť Harabinov „výtlak“ o desatiny či celé percentá, takže ideálne by bolo, keby sami takíto kandidáti zvážili svoje možností a skutočne uprednostnili národné, kresťanské či konzervatívne ideály pred sebou samými. Aby si uvážili, čo pri náprave slovenskej spoločnosti, v istom zmysle pri reštarte nášho štátu, ale aj morálky, dokážu. Po týchto voľbách sa Slovensko naozaj musí zmeniť, ale nie podľa prázdnych receptov typu „sme za slušné Slovensko“. Slovensko predovšetkým potrebuje zachrániť tradičnú rodinu, zväzok muža a ženy, ktorí sú schopní privádzať na svet potomstvo a robiť všetko preto, aby sme potomstvo mali. Rodinu likviduje kultúra založená na právach žien a nie detí pri vzniku života; rodová rovnosť – výber pohlavia a nahrádzanie otca a mamy umelými pojmami rodič 1, rodič 2. Je neprípustné, aby protirodinné trendy boli včleňované do vzdelávacieho systému už od materskej školy. Slovensko potrebuje spravodlivosť, suverenitu, jeho hlas musí jasne a čisto znieť na medzinárodných fórach. Kto to dokáže tak, ako Harabin?

Pokiaľ ide o predvolebné rozhovory, jednania... Ľudia s podobnými, ale v niečom aj rozdielnymi názormi, sa stretávajú a stretávať budú.

Prezidentský kandidát Róbert Švec hovorí o okrúhlom stole a dohode na jednej osobe v prostredí, kde loví voličské hlasy aj Štefan Harabin. Oslovil vás s ponukou nejakej dohody?

Štefan Harabin ide do volieb, aby ich vyhral. Prijme každú formu podpory, a od všetkých. Nebráni sa ani rokovaniam, nemalo by však ísť o tratenie času typu slniečkarských pokusov o jednotu v boji proti Harabinovi.

Čitateľov by zaujímalo, kto sú ľudia za kandidatúrou Štefana Harabina a aj možno ako vznikal celý petičný výbor. Skúsme menovite a úloha jednotlivých aktérov s krátkou históriou...

Petičný výbor vznikol spontánne, a nie všetci, ktorí sprvu chceli, v ňom aj začali pracovať. Ukázalo sa, že u nás sa ľudia boja jasne a jednoznačne povedať toto chceme, ale toto nie! Za tridsať rokov od novembra 1989 nám veruže odvahy nepribudlo ani za gram, pribudol existenčný strach, a to nie je dobré.

Kto sú ľudia za kandidatúrou Štefana Harabina? Je nás pomerne veľa a sme lacní, pracujeme totiž pre Harabina zadarmo, z presvedčenia, že ide o dobrú vec, že nikoho iného v tejto dobe Slovensko nepotrebuje tak, ako potrebuje jeho. On totiž vie, čo treba robiť, a vie, ako to treba robiť. Niektorých nás pri Štefanovi Harabinovi vidno, ale viacerých nie. Bez toho, aby som uvádzal mená, poviem, že ide o bývalých i terajších poslancov, ministrov, predstaviteľov samospráv, osobitne starostov, sudcov, „strážcov poriadku“, lekárov, športovcov, umelcov, vekovo starších i mladších. Hneď pri vzniku našej iniciatívy prihlásilo sa nám okolo 130 dobrovoľníkov, ktorí nám výdatne pomohli s podpismi a ich pomoc pokračuje.

Môžete niekoľkými vetami zhrnúť pre našich čitateľov, čo teda chce robiť Štefan Harabin, ak váš projekt výjde?

Hneď si sadnúť a pracovať, lebo práce je nad hlavu, „chliev“ treba vyčistiť. Sľubuje, že do troch dní vypovie Istanbulský protokol či marakešské dohody, ktoré nesledujú nič iné ako miešanie obyvateľstva vlnami legálnej i nelegálnej migrácie. Nezmyselné a našim ľuďom prácu berúce protiruské sankcie skončia v prvom možnom termíne. Bude štátnikom, ktorý miluje svoju vlasť, a preto bude presadzovať zahraničnú politiku plne rešpektujúcu slovenské záujmy a dodržiavanie systému medzinárodného práva. Prezident má nezastupiteľné práva v zahraničnej, ale i v domácej politike. Môže kedykoľvek požiadať Ústavný súd, aby posúdil súlad zákonov, ktoré napríklad spoplatňujú zdravotníctvo a vzdelávanie s ústavným princípom bezplatnosti. Vymenúva štátnych, vládnych i súdnych funkcionárov a od tých bude chcieť, aby si ctili ústavu a zákony a plnili programové úlohy, ktoré Slovensku pomôžu. Slovensko potrebuje nastoliť spravodlivosť, a v záujme toho zriadi v prezidentskej kancelárii tím právnikov, ktorý bude bezplatne radiť ľuďom, ako sa domôcť spravodlivosti. Slováci potrebujú prácu blízko domova, aby otec či mama nemuseli odchádzať za prácou doďaleka. Slovensko sa konečne potrebuje spojiť diaľnicou – nie Harabin ju stavať nebude, ale bude prísne dozerať a dbať, aby si na to ustanovené úrady plnili svoje povinnosti. Aby nebrali plat len preto, že chodia do práce. Bude do reálnej politiky presadzovať prvky národné a sociálne. Ale aj reálne a nie iba proklamatívne kresťanské. Lebo Slovensko jednoducho potrebuje reálny návrat Boha do svojej politiky.