HLAVNÝ DENNÍK
Blogy

Pápež Pius XII. proti experimentom na ľuďoch

Slovensko je úplne bezprávny vojnovo-zločinecký štát, ktorý porušuje Norimberské protokoly. Prezidentka Čaputová schválila zákon, ktorým sa má nová (tzv.) „vakcína“ (čo nie je vakcína, ale génová terapia, a stále iba pokusná/experimentálna látka) podávať ľuďom pod nátlakom. Pápež Pius XII. bol posledný katolícky pápež pred nástupom „úradovania“ nekatolíkov, antipápežov po II. vatikánskom koncile.

Pápež Pius XII. vo svojej reči lekárskemu kongresu adresoval tieto slová:

Pápež Pius XII., adresovanie „Prvému medzinárodnému kongresu o histopatológii nervového systému“, Morálne limity medického bádania a liečenia, 14. september 1952:

[Ohľadom experimentov na ľudskom tele v záujme verejného blaha. Pápež hovorí, že hoc spoločnosť funguje ako celok, tak nie je ako jednotný organizmus človeka:]

„(31.) No naproti tomu, keď celok má jednotu len v konečnosti a čine… verejná autorita ztažka drží priamu autoritu a právo vytvárať požiadavky na aktivity článkov, a v žiadnom prípade ich nemôže pozbaviť fyzickej bytosti. Skutočne, akákoľvek priama snaha o jej podstatu, predstavuje zneužívanie právomoci autority… 32. Teraz, medické experimenty − téma, ktorú tu preberáme − okamžite a priamočiaro ovplyvňuje ľudskú bytosť, či celú, alebo jej množstvo orgánov z ľudského organizmu. No na základe princípu, ktorý sme My zmienili, verejná autorita nemá žiadnu právomoc v tejto sfére. Nemôže ju teda predať na bádajúcich pracovníkov a doktorov.“

Slovensko je úplne bezprávny vojnovo-zločinecký štát, ktorý porušuje Norimberské protokoly (nižšie). Prezidentka Čaputová schválila zákon, ktorým sa má nová (tzv.) „vakcína“ (čo nie je vakcína, ale génová terapia, a stále iba pokusná/experimentálna látka) podávať ľuďom pod nátlakom. Tí, čo schválili tento nový zákon sú v podstate vojnoví zločinci a mali by byť tresne stíhaní medzinárodným tribunálom. Tu je Norimberský kódex (v Češtine), ktorý vojnoví zločinci v Slovenskom parlamente porušili schválením nového apartheidného zákonu:

  1. Dobrovolný souhlas lidské osoby je absolutně nevyhnutelný.
  2. Pokus by měl být takový, aby přinesl plodné výsledky pro dobro společnosti, nebyl zjistitelný jinými metodami nebo studijními prostředky a neměl by být ve své podstatě náhodný a zbytečný.
  3. Pokus by měl být navržen a založen na výsledcích experimentů na zvířatech a na znalosti přirozené historie onemocnění nebo jiného studovaného problému tak, aby očekávané výsledky ospravedlňovaly provádění pokusu.
  4. Pokus by měl být prováděn tak, aby se zabránilo veškerému zbytečnému tělesnému a duševnímu utrpení a zranění.
  5. Neměl by být prováděn žádný pokus, pokud lze předpokládat, že dojde ke smrti nebo poranění. Snad kromě pokusů, kde experimentující lékaři slouží jako pokusné objekty.
  6. Stupeň rizika, které je třeba podstoupit, by nikdy neměl překročit míru určenou humanitárním významem problému, který má být pokusem vyřešen.
  7. Měly by být provedeny vhodné přípravy a zajištěno náležité vybavení na ochranu účastníků pokusu proti sebemenší možnosti zranění, zdravotního postižení nebo smrti.
  8. Pokus by měly provádět pouze vědecky kvalifikované osoby. Měl by být vyžadován nejvyšší stupeň dovedností a péče při všech fázích pokusu u všech účastníků pokusu.
  9. Během pokusu by měl mít účastník možnost pokus ukončit, pokud se dostal do takového tělesného nebo duševního stavu, kdy mu pokračování v pokusu přijde nemožné.
  10. Odpovědný vědec musí být připravený ukončit pokus v kterékoli fázi, má-li, na základě svých nejlepších zkušeností, důvod věřit, že by pokračování v pokusu mohlo mít za následek zranění, postižení nebo smrt pokusného objektu. (Zdroj: wikipedia)

Sme svedkami celosvetového globalistického/komunistického puču, a ide politikom po svete o odstránenie ľudských práv a zavedenie trvalej totality. Podobné veci urobil Macron a B. Johnson. Máte právo si nenechať spraviť na sebe lekársky zákrok, či už sa nechať testovať, alebo si nechať vpichnúť čosi do tela. Práva jednotlivca sú nad právami spoločnosti, keď sa jedná o zdravie daného človeka.

Pápež Pius XII. bol posledný katolícky pápež pred nástupom „úradovania“ nekatolíkov, antipápežov po II. vatikánskom koncile. Pre viac o antipápežoch po II. vatikánskom koncile: pozrite si nasledovný odkaz a články na tej stránke.

Kristián Keller
Tradičný katolík, sedesvakantista

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info