Biľakovský rituál „mrvenie zrna“ a domrvenie štátu

Prišiel ich čas. Rituál sekty – mrvenie zrna. Obdobie to isté, činnosť tá istá. Metódy a spôsoby tie isté. Neznalosť problematiky tá istá. Jediný rozdiel – pribudla farba na fotografiách veľkej udalosti a vo filmových reportážach o nej. Zrno mrvil Vasil Biľak and his company z ÚVKSS, krajčír. Rovnako odduševnene … Čítať ďalej Biľakovský rituál „mrvenie zrna“ a domrvenie štátu