Slovenské fórum cestovného ruchu zasiela výhrady ohľadom podmienok cestovania v otvorenom liste

Slovenské fórum cestovného ruchu posiela ministerstvu zdravotníctva, zahraničných vecí a pandemickej komisii otvorený list. Sformulovali v ňom výhrady ohľadom podmienok cestovania. Opierajú sa o citácie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá bola uverejnená vo vestníku vlády Slovenskej republiky ročník 31, dňa 10. júna 2021 a ďalšie zdroje.  Celé znenie … Čítať ďalej Slovenské fórum cestovného ruchu zasiela výhrady ohľadom podmienok cestovania v otvorenom liste