Ide o blaho detí, alebo ich budeme k niečomu nútiť?  (Susanne Ausicová)

Komentár Susanne Ausicovej (The Epoch Tímes) Ťažko sa veľakrát vyznať v spleti paragrafov, a to tak z pohľadu rodičov detí, ako aj učiteľov. Je preto na mieste o nich jasne, zrozumiteľne a vyčerpávajúco informovať, tvrdí bývalý nemecký sudca Hans-Christian Prestien. Aj vďaka takýmto informáciám sa rodičia totiž dozvedia, že napríklad nútiť dieťa, aby povinne nosilo rúško, … Čítať ďalej Ide o blaho detí, alebo ich budeme k niečomu nútiť?  (Susanne Ausicová)