HLAVNÝ DENNÍK
Blogy

My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane prisaháme

Zdroj: facebook Jána Molnára

My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane prisaháme, že budeme brániť našu slobodu, rovnosť a bratstvo so všetkými praslovanskými národmi a usilovať sa o MIER v celosvetovom spojenectve čestných a statočných, charakterných a morálnych občanov suverénnych a národných krajín a spoločne porazíme novodobí fašizmus vstávajúci z hrobu dejín, tvrdým úderom našich pästí. Tak prisaháme.

„ Už je všeobecne známe, že vláda SR pripravuje za zatvorenými dverami tzv. proti-pandemický zákon, ktorý by jej umožňoval udržať si absolútnu moc a nariaďovať celoplošné zákazy a obmedzenia slobôd, aj bez predĺženia núdzového stavu“.

Už odmietam hru na schovávačku, v prvom rade je občan a jeho príbeh až druhoradé je vláda a jej štátny aparát presiaknutý krvou a korupčnými kauzami. Stačilo! Novodobí fašizmus zapadnutý prachom dejín sa oprašuje a vstáva z hrobu aby nás zamoril epidémiou strachu, moru chorôb a usmrtil nás.

Nie, pani prezidentka, my sa budeme báť zomierať, lebo my nechceme predčasne zomierať, my chceme žiť dôstojný život bez strachu a neustáleho ohrozovania, Vy zomrite a nebojte sa tej smrti, veď naší predkovia zomierali na bojiskách brániaci sa hroziacemu fašizmu, tak aj my budeme bojovať a nie zomierať!

Nie, pajáci hrajúci divadlo na neexistujúcej a imaginárnej politickej scéne, ktorú vytvorili virtuálni tak zvaní „investigatívci„ nadľudia, ktorí si hovoria novinári a žurnalisti, (česť výnimkám) vytvorili klamstvami a nenávistnými proti staroslovanskými prejavmi atmosféru strachu a v skutočnosti intrigami pripravujú III. Svetovú vojnu, ktorá svojimi atómovými a kybarneticko-chemickými zbraňami prináša smrť a skazu a tým sa rozhodli vyhladiť ľudstvo ako také a zotročiť zostávajúcu väčšinu slobodných, čestných a statočných ľudí. NIE! To my väčšina nedovolíme!!!

Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: Učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty

Pokračovanie Návrhu na memorandum Slovenskej domobrany.

Druhy oddiel. Čl.2
(6) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane preto sme sa uzniesli, že týmto Memorandom nerušíme úplne súkromne podnikanie, ale meníme jeho formu zrušením spol. s ručeným obmedzením, zrušením akciových spoločnosti a dovolené bude len v zmysle nášho memoranda jediná forma súkromnej živnosti a to za podmienky zamestnania maximálne 10 osôb z okruhu rodinných príslušníkov až do tretieho kolena, ostatné väčšie výrobne celky môžu existovať len na vzor Švajčiarskeho “Migrosu” – družstevníctvom bez zisku, ale s platmi pracujúcich vo výške zabezpečenia blahobytu rodín a spoločnosti.

(7) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane, schválením tohoto Memoranda v ľudovom referende zmeníme volebný systém s doposiaľ jedno obvodového systému na 150 volebných obvodov v ktorom sa nebudú voliť zástupcovia ľudu za účelom rozhodovania, ale “povereníkov”, ktorí budú ako svoje hlavné zamestnanie plniť vôľu ľudu tak, aby prostredníctvom elektronického ľudového hlasovania mohli občania ako celok rozhodovať o všetkom od tvorby zákonov po ich schvaľovanie, a na tento účel budú verejnoprávne média zabezpečovať diskusný priestor, kontakt medzi povereníkmi miestnych samospráv a občanmi v mieste bydliska a povereníkmi celoštátnymi a všetkým občanmi s právom voliť a podieľať sa na vláde svojej krajiny.

(8) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane, sme sa už presvedčili, že kapitalizmus je stavaný na klamstvách o rovnosti a zatajuje sa Holá PRAVDA, že systém korupcie je vlastne zasahovanie do prirodzeného trhu a hlavne zisk na základe provízii z každého obchodu, napríklad kúpou amerických stíhačiek za miliardu, niekto dostal 10% provízie, teda 100 miliónov Euro, alebo kúpou 3 milióny vakcín Co-vidu, niekto dostal 300 tisíc euro ako províziu, preto sme sa rozhodli, že bude zákaz špekulácie s tajnými a netransparentnými odmenami „províziami“ pod prísny trestnoprávnym stíhaním za neoprávnené obohacovanie zakotvené v novom trestnom poriadku.

3. odiel čl.

(9) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane, sme znepokojení nad poklesom populácie, zníženie pôrodnosti, odchodom mladých ľudí do zahraničia hlavne z dôvodov zanedbávania najzákladnejšej bunky ľudstva na Zemi „rodiny“, ktorá skrytým spôsobom sa dostala do ohrozenia nielen chudobou ale hlavne aj nedokonalými zákonmi ochraňujúcich rodinu zo strany štátu ale aj zo strany jednotlivcov, a preto v zmysle nášho Memoranda bude požívať rodina mimoriadnu ochranu tak, že vždy pri rozvodovom konaní sa bude určovať vinník (doposiaľ bez následkov), ktorý zapríčinil rozpad rodiny a ten bude trestnoprávne postihnutý bezpodmienečným obmedzeným slobody na toľko rokov koľko rokov trval manželský zväzok a v prípade, že jeden z rodičov zapríčinil scudzenie detí druhému rodičovi s následkom psychického ochorenia čo len u jedného jedinca bude potrestaný trestom najvyšším s retrospektívnym účinkom ak sa preukáže úmysel, že pre peniaze a politickú angažovanosť zapredal svojho partnera s cieľom oslabiť jeho postavenie v spoločnosti.

(10) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane, týmto Memorandom meníme vzťah rovnoprávnosti medzi manželmi tak, že hlavou rodiny ostáva v zmysle tradícii našich otcov muž, a žena nesie zodpovednosť za výchovu detí, správnu výživu a chod domácnosti pričom berúc do úvahy preľudň-ovanie planéty ZEM hlavne populáciou so zníženým IQ a z týchto dôvodov sa zavádza inštitút manželstva, teda povinnosť podrobiť sa “školeniu a záverečných psychologických testov oboch žiadateľov o manželstvo a povinnosť podrobiť sa odporúčaniam “komisie“ v otázkach koľko detí môže rodina vygenerovať a vychovávať na riadnej vedomostnej úrovni a v prípade súhlasu oboch partnerov učriť za hlavu rodiny ženu, alebo oboch na rovnocennej úrovni.

(11) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane, sme sa presvedčili, že prišlo k takému rozsiahlemu prerozdeľovanie pôdy do súkromných rúk, že úzke skupiny ale aj jednotlivci vlastnia rozsiahle územia pôdy a na strane druhej máme ľudí bez domova, ktorí nemajú ani strechu nad hlavou a preto sme sa rozhodli týmto Memorandom, že každý môže vlastniť len toľko pôdy aby mohol buď s ňou vytvárať pridanú hodnotu do spoločnosti alebo na bývanie a takto si zabezpečiť strechu nad hlavou pre seba a svoju rodinu.

(12) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane týmto Memorandom, zaručujeme, že každý narodený občan na územi Slovenska ma zaručené právo na kus pôdy, ktorá bude vypočítaná a prerozdelená zvláštnym zákonom, že nemôže sa stať nikto bezdomovcom bez strechy nad hlavou alebo bez minimálne 100m2 vlastnej pôdy na zabezpečenie bývania alebo obchodovania združstevňovania, tento kus pôdy nebude predajný a podiel bude patriť len jemu do konca života občana.

Tak prisaháme My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane!

Osobné odôvodnenie: (I.verzia)
Moje osobné odôvodnenie, je v tom, že som vyzval generálneho prokurátora, aby začal stíhať organizovanú zločineckú skupinu pod verejne známym menom „dražobné mafie“, vyzval som špeciálneho prokurátora by začal vyšetrovať nielen mafiu v kauze „Kočner a spol“ spolu s 13 sudcami, ale aj ich počiny v tejto organizovanej zločineckej skupiny, vyzval som prezidentku Zuzanu Čaputovú aby sa s úplnou vážnosťou venovala aj domácim zločincom organizovaní v „dražobnej mafii“, (ukradli mi rodinný dom, rozložili rodinu a zmarili vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške vyše 4,7 milióna podľa právoplatných a vykonateľných rozsudkov) osobne som odovzdal bývalému premiérovi a plagiátorovi Igorovi Matovičovi výzvu na založenie vyšetrovacieho občianskeho apolitického a nezávislého tímu pri kancelárii predsedu vlády, v deň otvorených dverí v NR SR som osobne vysvetlil predsedovi Sme rodina Borisovi Kollárovi, terajšiemu predsedovi NR SR nutnosť začať boj proti dražobným mafiám, čo potvrdil ako poslanec, nie ako občan svojím podpisom pod moju petíciu s textom „Žiadam, aby predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal návrh kandidatúry Jána Molnára na funkciu prezidenta Slovenskej republiky v r. 2019. „, čo hanebne neskoršie poprel a v médiach ma nazval podvodníkom,
že predseda SNS Andrej Danko ako úradujúci predseda NR SR svojvoľne zobral späť podpisy niekoľkých poslancov z mojej petície bez rozhodnutia súdu (poslanec nemôže svoj podpis zobrať späť spod prísahy) teda jednal protiprávne, lebo vedel ako právnik, že na Slovensku platí zásada „není dôležitá forma (názov) ale dôležitý je obsah, a týmto zmaril moju účasť v prezidentských voľbách, zo strachu môjho vyhlásenia, že ak ma občania zvolia ako vrchného veliteľa ozbrojených síl, použijem armádu na ochranu zákona a spravodlivosti proti dražobným mafiám a iných tajných spolkov a vyhlásim stanné právo nie proti občanom a ľudu ale proti organizovanej zločineckej skupine združených pod verejne známym názvom „Dražobné mafie“, zruším skorumpovanú vládu a parlament, vyhlásim predčasné parlamentné voľby s 3 mesačným predstavovaním nových politických osobnosti, zatiaľ neznámych a prenasledovaných občanov, nie ako sa stalo, že biznis prerástol na celoplošné testovanie s ohrozením nášho života, ale ako prezident vyhlásim celoplošné amnestie na všetky exekúcie, ktorými boli občania uvedený do stavu krajnej núdze, zbedačení a zotročení zahraničnými bankármi prezlečených za investormi, že sa budem usilovať o celosvetový mier a Slovensko bude neutrálna krajina spolu so Švajčiarskom a Rakúskom tvoriť mierovú zónu cez ktorú neprejdu cudzie vojska aby ohrozovali praslovanské národy!

Všetci sa dopustili zatajovania trestnej činnosti organizovanej skupiny zločincov.

Pokračovanie v budúcom blogu v ktorom okrem pokračovania Návrhu Memoranda Slovenskej domobrany vysvetlím prečo som sa stal nepohodlným a prenasledovaným občanom SR. Sťažnosť v Štrasburgu na webe koloseo.info/ESLP-Molnar

Súvisiace články:

Návrh na memorandum Slovenskej domobrany

Návrh na memorandum Slovenskej domobrany

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info