HLAVNÝ DENNÍK
Blogy

Návrh na memorandum Slovenskej domobrany

Foto: Ján Molnár

Isté bytosti ľudského rodu vytvorili systém, ktorý dovoľoval, dovoľuje a bude dovoľovať robiť veľmi rafinované podvody, tváriac sa, že ich konanie je v medziach zákona.

Motto týchto nadľudí je v tom, že dokážu uživiť svoju rodinu a príbuzných podľa nich poctivou kombinatorikou šikovných „ťahov“ medzi riadkami zákonov, čo podľa nich nie je špekulácia ale ich šikovnosť. Kritici ich konania, tváriac sa ľudia s morálnym kompasom, sú podľa nich neschopní pretože nedokážu inak uživiť rodinu len z mesačného platu ako zamestnanci, živnostníci a neúspešní podnikatelia.

Takto sa spoločnosť rozdelila na dve základne skupiny, bohatých a menej bohatých. Verejnosti sú známe kauzy ako napr. že pani prezidentka sa stala prezidentkou za podivných okolnosti a pán premiér vzišiel tiež z víťaznej strany za podivných okolností, ktoré sa len vysvetľujú opozíciou v súvislosti s podvodmi, ale koalícia ich vždy väčšinovým systémom zotrie. Nepomáhajú ani argumenty, že pán premiér bol usvedčený z daňového podvodu, za ktorý ovšem z dôvodov premlčania nebol stíhaný- teda je nevinný.

Ako najväčší prehrešok sa považuje v súčasnosti fáma, že vlastne CO-VID – mánia je len zastierací manéver s cieľom aby sa určitá skupina obohatila na úkor celoplošných testovaní a budúceho celoplošného očkovania a dokonca týmto zastrieť chystanú vojnu na Ukrajine, kde americké vojská sústreďujú svoje vojenské sily.

Doktrína Slovenskej domobrany!

Silným dôkazom je skutočnosť, že určitá skupina ľudí s morálnym kompasom podala na trestný súd v Hagu podnet proti prvej skupine občanov z podozrenia porušovania ľudských práv v súvislosti so zákazom vychádzania a podobne až dokonca za vojnových zločinov na obyvateľov Slovenska a niekoľko štátov vyhlásilo cestou svojich národných súdov, že Covid – mánia je nedostatočne argumentované a preto sa musia o.i. zrušiť nosenie rúšok a otvoriť prevádzky.

Z vyššie uvedených dôvodov je nutné aby vznikla organizácia, ktorá by vedela tieto udalosti zavčasu monitorovať, de-konšpirovať a urobiť účinné preventívne opatrenia pre záchranu svojich morálnych občanov. Preto som sa rozhodol oprášiť domobranu a založiť ju na občianskom princípe. Na samý úvod treba uviesť dôvody. Ponúkam pracovnú verziu.

MEMORANDUM SLOVENSKEJ OBČIANSKEJ DOMOBRANY
z 21. augusta 2021
PREAMBULA

My, národ slovenský, združení v Slovenskej občianskej domobrane, pamätajúc na náš slovenský pôvod v zmysle historického odkazu Veľkej Moravy ako aj občania pôvodnej Česko – Slovenskej socialistickej republiky, po historických zmenách v roku 1989 usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vládnutia prostredníctvom svojich zástupcov, vychádzajúc zo sklamania zastupiteľskej demokracie sa týmto hlásime k priamej demokracie prostredníctvom ľudového referenda, teda my, občania Slovenskej republiky sa sami a osobne zúčastnime na vláde svojej krajiny a vo voľbách si určime nie svojich zástupcov, ale povereníkov ktorí budú administratívne plniť našu vôľu, v duchu kresťanských princípov, slobodného života, teda my občania Slovenskej republiky, uznášame sa osobne a bez zastúpenia prostredníctvom ľudového referenda na tejto ústave:

PRVÁ HLAVA

Prvý oddiel
HISTORICKÉ SKÚSENOSTI
Čl.

(1) My väčšina Slovenského národa združení v Slovenskej občianskej domobrane odmietame neosvedčenú zastupiteľskú demokraciu v ktorej skupina 150 “poslancov” rozhodovala o všetkých 5,5 mil. Občanov Slovenska

(2) My väčšina Slovenského národa združení v Slovenskej občianskej domobrane vyslovujeme znepokojenie, že doposiaľ od roku 1989 zastupiteľská demokracia vládla na princípe, že väčšina sa prispôsobovala menšine vládnucich a nie naopak podľa spravodlivosti aby sa menšina prispôsobovala väčšine občanov Slovenskej republiky.

(3) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane sme dozreli k názoru, že je potrebná táto zmena Ústavy ako najvyššieho zákona na základe prirodzených základných ľudských práv s vedomím, že ľudské práva sú nad všetkými ekonomickými záujmami a plynutím času privilegovaná skupina ľudí porušujúc túto zásadu priviedla našu krajinu do neprijateľného stavu a preto je potrebné z historického hľadiska pomenovať niektoré vypuklé narastajúce skutočnosti, že Slovensko ovláda korupcia, šedá a čierna ekonomika a týmto sú občania okrádaní každým rokom najmenej o cca 9 mld. Eur, že dlh krajiny v prepočte na občana presiahol 8.000.- Eur, že na Slovensku žije takmer 80% občanov na hranici chudoby, že Slovensko už nie je sebestačné a musí dovážať viac ako 70% z toho čo predtým dokázalo v spoločnom Česko – Slovenskom štáte, že Slovensko vymenilo výstavbu bezplatných bytov za výstavbu platených diaľnic, že Slovensko sa stalo zdrojom lacnej pracovnej sily hlavne pre montáž automobilov zahraničných investorov, že väčšina ziskov vyprodukovaných našimi občanmi sa “odlieva” do zahraničia, že šťastné žitie sa vytratilo z našich rodín.

Je Matovič len diktátor a daňový podvodník, ktorý zatajuje trestnú činnosť iných, alebo je aj zlodej nápadov a vôbec nekope za obyčajných ľudí!

(4) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane, sme doposiaľ znášali aby prírodne zdroje nachádzajúce sa na našom území, voda, plyn, drevo, lesy, uhlie a ovzdušie boli predmetom podnikania v rámci privatizácie a súkromného vlastníctva, ktoré zisky neostali doma v prospech slovenských občanov, ale odchádzali do zahraničia, a preto sme sa rozhodli, že tito prírodné zdroje nemôžu byť predmetom súkromného podnikania a musia byť vo vlastníctve štátu.

(5) My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane, nesúhlasíme s volebným systémom, a zničujúcou stratégiou a preto sme sa uzniesli na novom ekonomickom modele v ktorom akcionársky kapitalizmus stráca opodstatnenie a nastupuje v zmysle slobody jednotlivcov podmienené trhové hospodárenia v kombinácii s podmienené plánové hospodárstvo tak, aby bola vylúčená nezamestnanosť, chudoba a narušené rodinné vzťahy.

Druhy oddiel. Čl.
Subjekt: My občania Slovenskej republiky združení v Slovenskej občianskej domobrane
Pokračovanie v ďalšom blogu.

Súvisiace články:

Doktrína Slovenskej domobrany!

 

Nadišiel čas založiť Domobranu?

 

 

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info