Ján Drgonec: za nedodržiavanie Ústavy a medzinárodných dohovorov bude ešte SR platiť

Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc., eme­rit­ný sud­ca Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky upozorňuje, že slovenské súdy už začali v snahe zapáčiť sa vláde, rozhodovať v nesúlade s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Prináša konkrétny prípad obvineného, ktorý stál pred Krajským súdom v Bratislave, za účasť a zvolávanie na zhromaždení v núdzovom stave.     Fico podá podnet na disciplinárne konanie … Čítať ďalej Ján Drgonec: za nedodržiavanie Ústavy a medzinárodných dohovorov bude ešte SR platiť