Dôležité: Nález českého ústavného súdu otvára u susedov všetky prevádzky

Dňa 16.2.2020 vydal Ústavný súd ČR nález Pl. ÚS 106/20, na základe ktorého vytvára podmienky pre otvorenie všetkých obchodných prevádzok. Zatiaľ iba teoreticky. Hlavnými dôvodmi sú (analogicky by to mohlo platiť aj pre SR najmä kvôli podobnosti ústavnoprávnej úpravy, aj keď nálezy ÚS ČR samozrejme v našom právnom prostredí nie … Čítať ďalej Dôležité: Nález českého ústavného súdu otvára u susedov všetky prevádzky