fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
Blogy

Ďakujeme vám, priatelia, za podporu Výzvy premiérovi a členom vlády SR, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom

Na snímke vlajky SR a EÚ a vzadu Bratislavský hrad poèas Dòa vzniku Slovenskej republiky 1. januára 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Jaroslav Novák *** Local Caption *** profil slovenská vlajka EÚ Bratislavský hrad

Ako iniciátori občianskej aktivity v podobe Výzvy premiérovi a vláde SR, ktorá bola dnes odoslaná jej adresátom.

Sme milo prekvapení a zároveň potešení, aký veľký ohlas táto Výzva má a koľko z vás, uvedomelých občanov, neváhalo pripojiť pod ňu svoj podpis. Je vyjadrením vášho občianskeho postoja, statočnosti a odhodlania uskutočniť spoločenskú zmenu, ktorá nás vyvedie zo súčasnej katastrofálnej situácie a nasmeruje na cestu spoločenských premien. Smerom k spravodlivej spoločnosti, ako je to uvedené v Manifeste Hnutia zvrchovaného a prosperujúceho Slovenska. (https://longinus78.webnode.sk/l/manifest/)

Je to sľubný začiatok našej spoločnej cesty, po ktorej budeme s odhodlaním kráčať.

Ďakujeme vám za veľa krásnych a povzbudivých slov. Nedáme, veru, Slovensku zahynúť!
Naše poďakovanie patrí aj denníkom Hlavné správy a Hlavný denník za zverejnenie článku o Výzve. Aj časopisu Zem a Vek, denníku Iskra, Infovojne za prevzatie a zverejnenie Výzvy na ich stránkach, čím ju umožnili dostať do povedomia širokého okruhu čitateľov.

Teší nás, že sme spoločne s vami vytvorili veľkú reťaz, v ktorej sme sa všetci chytili za ruky, a tak zažali iskru nádeje rozhárajúcej sa do plameňa zapaľujúceho srdcia ľudí odhodlaných k zápasu o novú spoločnosť, v ktorej na najvyššom piedestáli bude stáť naša ľudská dôstojnosť, daná nám Stvoriteľom, podľa obrazu ktorého sme stvorení a v očiach ktorého máme tú najvyššiu cenu.

Chceme byť nádejou pre ľudí, ktorých sa zmocnila beznádej a cítia sa stratení v tomto svete zvrátených hodnôt, vo svete prevrátenom naruby. Chceme byť žriedlom, z ktorého vyviera prameň schopný utíšiť hlad po Pravde a Dobre a smäd po Spravodlivosti. Sme presvedčení, že nadchádzajúcej spoločenskej revolúcii uskutočňovanej demokratickou cestou musí predchádzať revolúcia Ducha, revolúcia vo vedomí občanov, duchovné prebudenie.

Cudzie je nám plané politikárčenie a hranie sa na malom straníckom piesočku ukájajúc svoje ambiciózne Ego. Veľmi nás mrzí, ako je naša vlastenecká a pronárodná scéna rozdrobená. My určite nebudeme vstupovať do politiky s cieľom jej ďalšieho drobenia. Práve naopak – poskytujeme ideovú a programovú platformu pre vzájomné zjednocovanie spoločných snáh.

Niektorí z vás si všimli, že pod Výzvu sa nepodpísali osobnosti, ktoré sa chystajú vstúpiť do politického ringu, alebo ktorí už v ňom, nie celkom úspešne, zápasia. Aj keď sme ich samostatne oslovili, nezareagovali. Buď z dôvodu, že našu aktivitu považujú pre seba sa bezvýznamnú, alebo možno aj v obave z konkurencie. Veríme však, že časom pochopia, že sa nám treba spájať a vzájomne podporovať, a nie trieštiť. Potrebujeme k sebe nachádzať cestu. Hoci je naše hnutie neformálne, snažíme sa v ňom vytvoriť priestor pre tých, ktorí sa časom odhodlajú vstúpiť do politiky, sú odborne zdatní v oblastiach svojho záujmu, majú vysoký morálny kredit a cítia zodpovednosť za osud Slovenska s odhodlaním prispieť k jeho záchrane a nasmerovaniu na cestu budúcej prosperity a zvrchovanosti. Takisto budeme podporovať iniciatívy iných hnutí, združení a inštitúcii, ak budú na prospech Slovenska. Budeme sa usilovať o spájanie našich síl a vzájomnú spoluprácu.

Na stránkach Longinus sme pre vás, pre ľudí, ktorí rozlišujú … (medzi dobrom a zlom, pravdou a lžou, podstatným a nepodstatným) vytvorili priestor, v ktorom bude v spoločnom súzvuku znieť hudba našich sŕdc, kde sú vítané a budú zverejňované aj vaše hodnotné príspevky. Je to priestor nášho vzájomného povzbudzovania sa a vzájomnej podpory.

Staňme sa rytiermi ducha, ktorých najúčinnejšou zbraňou je Slovo! Nech moc ducha zvíťazí nad mocou korupčných peňazí!

K Výzve https://longinus78.webnode.sk/l/vyzva/ sa môžete pripájať aj naďalej zaslaním emailu na adresu [email protected] s vyjadrením vášho súhlasu, uvedením vášho mena a krátkeho údaja o vás.

Ing. Peter Kohút, CSc.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info