Prekvapuje až ná­bo­žen­ská vie­ra v kult kajúcnikov, analyzuje sudca Šamko

JUDr. Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave  zverejnil na portáli Právne listy analytický materiál, ktorý sa týka nového inštitútu v Trestnom zákone, inštitútu kajúcnika.   “V ro­ku 2020 ma v tres­tnom prá­ve prek­va­pi­la až ná­bo­žen­ská vie­ra v prav­di­vosť vý­po­ve­dí ka­júc­ni­kov (spolu­pra­cu­jú­cich ob­vi­ne­ných, či ko­run­ných sved­kov). Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní vo svo­jich … Čítať ďalej Prekvapuje až ná­bo­žen­ská vie­ra v kult kajúcnikov, analyzuje sudca Šamko