Sudca Šamko tvrdo kritizuje úlohu „kajúcnikov“ v trestnom konaní

Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave tvrdo kritizuje úlohu „kajúcnikov“ v trestnom konaní. „Kla­ňať sa dop­re­du pred vý­po­ve­ďou ka­júc­ni­ka (či pred akým­koľ­vek iným dô­ka­zom), res­pek­tí­ve sto­tož­ňo­vať priz­na­nie ob­vi­ne­né­ho s prav­dou je zna­kom úpad­ku tres­tné­ho prá­va, keď sa nie­len riad­ne do­ka­zo­va­nie nah­rá­dza vie­rou, ale aj zá­sa­da voľ­né­ho hod­no­te­nia dô­ka­zov sa … Čítať ďalej Sudca Šamko tvrdo kritizuje úlohu „kajúcnikov“ v trestnom konaní