Začal sa "Veľký reset" a COVID je "perestrojkou" k Novému svetovému poriadku (Valentin Katasonov)
22 | 12 | 2020 I Imrich Kovačič

Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry)


„Otázka svetovej vlády je v centre všetkých otázok“


V posledných mesiacoch odchádzajúceho roka sa čoraz viac predpokladá, že stav spoločnosti, ktorý sa v angličtine označuje ako lockdown  (zatváranie podnikov, izolácia ľudí, krajín), nikdy neskončí.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a vlády niektorých štátov ponúkli ľuďom „pre ich vlastnú bezpečnosť“, aby sedeli v „cele dočasného zadržania“. Samozrejme doma a s názvom „samoizolácia“. Záver však môže byť trvalý.

Podozrenie v tejto súvislosti posilnil gentleman menom Klaus Schwab, zakladateľ a stály vodca Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré sa každoročne (zvyčajne v januári) koná vo švajčiarskom meste Davos. V nadchádzajúcom januári sa však osobné stretnutie v Davose neuskutoční. Bolo odložené na 13. - 16. mája 2021 a presunuté do Singapuru. Na budúci rok prijme Klaus Schwab blahoželanie k 50. výročiu Svetového ekonomického fóra (pôvodne nazývaného Európske fórum manažmentu).

Schwab je ekonóm a profesor na Ženevskej univerzite. Zároveň je čestným profesorom na mnohých univerzitách, členom správnych rád a predstavenstiev mnohých spoločností. Opakovane sa zúčastňoval na stretnutiach klubu Bilderberg , bol členom jeho riadiaceho výboru.

Sprisahanie proti ľudstvu bolo avizované už pred polstoročím (Valentin Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
30 | 05 | 2020 | Iveta Machová


Na májovej konferencii WEF v máji (2020) zaviedli Klaus Schwab spolu s princom Charlesom, synom kráľovnej Alžbety II., termín Veľký reset  (Veľký reset , Veľká prestavba alebo v našich končinách známe skôr ako perestrojka).

Význam tohto pojmu a jeho náplne determinuje aktuálny stav, kedy svet kapitalizmu prechádza vážnou krízou, kapitalizmus je potrebné prerobiť (princ Charles hovorí o „zodpovednom kapitalizme“). Pandémia koronavírusu s rozsiahlymi lockdownami dáva jedinečnú šancu na jeho prestavbu, ale nedá sa to urobiť rýchlo. Preto by sa lockdowny mali ešte ďalej predlžovať.

Začiatkom júna 2020 sa na webovej stránke EEF objavila stránka s názvom  The Great Reset. Zaznel chorál na jeho podporu a do zboru pribudli Joe Biden, Boris Johnson, Justin Trudeau.

Po Trudeauovom prejave spustil v novembri kanadský konzervatívny poslanec  Pierre Poilievre petíciu, v ktorej žiadal „zastaviť veľký reset“; petícia zozbierala 80 000 podpisov za menej ako 72 hodín.

Vypnutie ekonomiky koronavírusom - provokácia celosvetového rozsahu (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
17 | 05 | 2020 | Iveta Machová


Odporcovia „veľkej perestrojky“ sa objavili v USA, Veľkej Británii a kontinentálnej Európe. V diskusii na strane Klausa Schwaba, princa Charlesa, Justina Trudeaua, Joea Bidena, Borisa Johnsona a ďalších sa zúčastňujú aj IT giganti zo Silicon Valley -  Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, ktorí zvuk zboru ešte znásobujú.

V novembri The New York Times unáhlene označil informácie o Veľkom resete za „konšpiračnú teóriu“. Bolo to však nevhodné a hlúpe. Konšpirátori sú skôr tí, ktorí sa o Veľký reset reálne snažia a hovoria o ňom už otvorene. Pripomínam prácu  HG Wellsa  z roku 1928 „The Open Conspiracy“ (Otvorené sprisahania). „Veľká perestrojka“ je totiž otvorené sprisahanie.

Klaus Schwab má 83 rokov, ale je veľmi aktívny. V júli 2020 vyšla kniha Covid-19 : The Great Reset , ktorej spoluautorom bol  Thierry Malleret, prezentovaný ako ľavicový futurista. Do konca roku 2020 by kniha mala vyjsť v nemčine, francúzštine, španielčine, japončine, čínštine a kórejčine.

Tri anti-utópie - tri modely pretvorenia  Homo Sapiens (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
23 | 06 | 2020 | Iveta Machová

Hlavné myšlienky knihy o „veľkej perestrojke“

Po prvé: Pandémia COVID-19 je „jedinečnou príležitosťou“. Týmto oknom sa musí ľudstvo predstaviť v budúcnosti. Žiadny návrat do minulosti! Mnoho ľudí sa pýta: „Kedy sa vrátime do normálneho života?“ Krátka odpoveď znie: „Už nikdy. Náš príbeh bude už navždy rozdelený do dvoch etáp: pred koronavírusom a po ňom.“

Po druhé: „Svetlá budúcnosť“ je svet, v ktorom sa odstránia rozdiely medzi bohatými a chudobnými krajinami a časom sa zrušia aj hranice štátov. Vznikne jediný planetárny štát s jedinou vládou: „Otázka svetovej vlády je v centre všetkých otázok .“

Ďalej Schwab píše: „Zavedením lockdownu sa zvyšuje naša pripútanosť k blízkym, vážime si viac tých, ktorých milujeme - členov rodiny a priateľov. Nevýhodou však je, že to spôsobuje nárast vlasteneckého a národného cítenia, spolu s náboženskými rozdielmi a etnickou príslušnosťou. A táto toxická zmes v nás prebúdza to najhoršie ... “  Schwab jasne hovorí, že práve „náboženské rozdiely a etnické preferencie “ budú spúšťačom konfliktov a vojny.

Sedem krokov od pandémie k totalitarizmu (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
01 | 05 | 2020 | Zuzana Perželová


Po tretie: Ekonomiku Nového sveta musia centrálne riadiť obrovské monopoly. Súkromné ​​vlastníctvo chradne, jeho miesto zaujme „zdieľaná ekonomika“, „ekonomika participácie“ (Schwab a ďalší sa týmto opatrne vyhýbajú pojmu „socializmus“). Zlikvidujú hotovosť a všade sa zavedie len digitálna mena.

Po štvrté: Dôjde k prechodu na „zelenú“ energiu, ktorá nahradí uhľovodíkovú energiu. Limity budú uvalené na spotrebu vody, elektriny, niektorých „environmentálne nebezpečných“ druhov výrobkov (napríklad mäsa) alebo priemyselných výrobkov (napríklad automobilov). A najradikálnejším prostriedkom na zníženie zaťaženia prírodného prostredia bude zníženie demografického rastu alebo dokonca zníženie populácie. Napríklad heslom: „Čím väčší je demografický rast ... tým vyššie je riziko nových pandémií .“

Po piate: Robotizácia sa zavedie do všetkých sfér hospodárstva a verejného života. Kniha „Veľká perestrojka“ mnohokrát hovorí o drastickom znižovaní počtu pracovných miest: „Do roku 2035 možno automatizovať až 86% pracovných miest v reštauráciách, 75% pracovných miest v obchode a 59% v zábavnom priemysle.“ „Až 75% reštaurácií môže byť skrachovať kvôli lockdownom a následným nevpustením verejnosti.“ „Ani jedno odvetvie, ani jeden podnik nezostanú nedotknuté.“ Navrhne sa zaviesť bezpodmienečný základný príjem (UBI) pre ľudí, ktorých nahradia roboti, ale iba ak daná osoba potvrdí, že je očkovaná.

Konšpirácie sa stávajú skutočnosťou (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
24 | 03 | 2020 | Preklad: Redakcia HD


Po šieste: Bude pokračovať digitalizácia všetkých oblastí hospodárstva a spoločnosti. Vytvorí sa efektívny systém monitorovania správania a pohybu ľudí vrátane využívania technológií rozpoznávania tváre. Citácia: „Na ukončenie pandémie je potrebné vytvoriť celosvetovú digitálnu monitorovaciu sieť.“

Po siedme: Nový model zdravotnej starostlivosti zabezpečí pravidelné testovanie, povinné očkovanie, vydanie hygienického pasu a zavedenie obmedzení a trestov pre osoby, ktoré sa vyhýbajú predpisom lekárskej disciplíny.

Po ôsme: V duchu transhumanizmu bude človek „vylepšený“.

Ciele otvoreného sprisahania sú teda oficiálne známe. "Veľká perestrojka" dostane od tábora globalizmu masívnu podporu a niet už pochýb o tom, že "pandémia" je začiatkom prechodu na "Brave New World“. Nájdu sa však sily schopné odolať tejto globalistickej perestrojke?

Dôkazy o „teroristickej operácii koronavírus“ (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
21 | 03 | 2020 | Preklad: Redakcia HD