Váš vek dožitia najviac ovplyvnia sociálne podmienky vo vašom detstve

Rôzna dĺžka dožitia občanov toho istého štátu nie je žiadna výnimka. Nová vedecká štúdia z Nemecka poukazuje na to, že ani tak nerozhodujú regionálne špecifiká. To, koľko sa dožijete, záleží od podmienok, v akých ste prežili detstvo. A nielen od ekonomických podmienok, teda, či ste vyrastali v hmotnom dostatku či … Čítať ďalej Váš vek dožitia najviac ovplyvnia sociálne podmienky vo vašom detstve