Slovenské ženy vlani v priemere zarobili menej o 283 eur ako muži

Napriek snahám dosiahnuť rovnaké postavenie pohlaví na trhu práce a v spoločnosti sa v posledných rokoch rozdiel medzi mzdami mužov a žien prehlbuje. Na Slovensku stále pretrvávajú rodové nerovnosti v odmeňovaní za prácu. Potvrdzujú to údaje Štatistického úradu SR o priemerných hrubých mesačných mzdách mužov a žien za minulý rok. Napriek snahám dosiahnuť rovnaké … Čítať ďalej Slovenské ženy vlani v priemere zarobili menej o 283 eur ako muži