O parazitujúcej Amerike (Valentin Katasonov)

Komentár Valentin Katasonova (Fond strategickej kultury) Bez prílevu zahraničného kapitálu Spojené štáty nebudú schopné existovať Jedným z ukazovateľov rastúceho parazitizmu v Spojených štátoch je medzinárodná investičná pozícia krajiny (MIP). Je to pomer akumulovaných investícií danej krajiny v zahraničí k akumulovaným zahraničným investíciám do hospodárstva tej istej krajiny. Rozdiel medzi prvým a druhým … Čítať ďalej O parazitujúcej Amerike (Valentin Katasonov)