Preteky v zbrojení nahrádza honba za umelou inteligenciou (Valentin Katasonov)

Komentár Valentina Katasanova (Fond strategickej kultúry) V čom spočíva hrozba umelej inteligencie? V 21. storočí preteky v zbrojení pokračujú, ale preteky v oblasti umelej inteligencie (angl. artificial intelligence, skr. AI, pozn. red.) nadobúdajú nový význam. Vytvorenie inteligentných strojov, ktoré umožňujú vykonávať tvorivé funkcie vlastné človeku, sa stalo kľúčovou oblasťou vedeckého … Čítať ďalej Preteky v zbrojení nahrádza honba za umelou inteligenciou (Valentin Katasonov)