Počítačové modelovanie koronavírusu bolo úplne chybné! Nie je to tak aj s modelmi o zmene klímy?

Súvislosť medzi koronavírusom a zmenou podnebia je pozoruhodná, keďže pandemické modely zveličili nebezpečenstvo a trvali na tom, že musíme zaviesť tvrdé bezpečnostné opatrenia pre spoločnosť. Modely zmeny klímy sa podobne deformujú, pričom je potrebné dosiahnuť nulové emisie. Píše vo svojom komentári Rob Lyons. Covid-19 vyvolal obrovskú debatu o účinnosti počítačového … Čítať ďalej Počítačové modelovanie koronavírusu bolo úplne chybné! Nie je to tak aj s modelmi o zmene klímy?