HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Košický kraj podporí výrobu batérií v elektromobilite, chce tak prispieť k rozvoju inovácií

Foto: SITA/Ivan Kopèáni

 Košický samosprávny kraj (KSK) chce podporou výroby batérií v elektromobilite prispieť k rozvoju inovácií. Bude sa tak významne podieľať na rozvoji elektromobility a vývoji batérií na Slovensku. Informoval o tom v piatok Košický kraj s tým, že iniciátorom projektu na vývoj, výskum a výrobu batérií s využitím v elektromobilite je spoločnosť InoBat, ktorá má v oblasti batérií ambíciu poskytovať európskemu a časom aj ázijskému trhu energetické riešenia.

Do projektu sa zapoja vzdelávacie a vedecké inštitúcie z Košického kraja, a to Technická univerzita (TU) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Slovenská akadémia vied (SAV). Tieto inštitúcie vytvorili konzorcium, ktoré na výskum a vzdelávanie využíva Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie Promatech.

Na projekte bude spolupracovať aj Košický samosprávny kraj, ktorý ho inštitucionálne zastreší. „Našou snahou je, aby sa čo najväčšia časť výskumu realizovala v Košickom kraji. Zámer projektu predstavuje dôležitý impulz pre ďalší ekonomický rast nášho kraja, ako aj nové pracovné či investičné príležitosti,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Výskum, vývoj a výroba batérií s využitím v elektromobilite má podľa neho veľký potenciál, jedna z úloh kraja je zabezpečovať technologický transfer a zabezpečiť, že technológie, ktoré pochádzajú z kraja, nájdu svoje miesto vo svete. „Už teraz vidíme nárast ekologických energetických riešení a tento trend sa v budúcnosti bude ešte zvyšovať. Chceme zachytiť tento trend a priniesť do kraja nové investície a jedinečné pracovné príležitosti s pridanou hodnotou,“ uviedol Trnka.

Prvým krokom realizácie projektu bolo podpísanie Memoranda o porozumení medzi zapojenými spoločnosťami a vedeckými inštitúciami vo štvrtok 12. decembra na úrade kraja. Projekt by mal využiť vedecké kapacity TU, UPJŠ a SAV. Medzinárodný výskumný tím by malo tvoriť zhruba dvadsať vedcov zo Slovenska a USA. Realizácia projektu je naplánovaná približne na štyri roky.

V prvej fáze sa zameria na rozvoj výskumno-vedeckého centra pre batérie v elektromobilite, s čím súvisí aj vytvorenie demonštračnej výrobnej linky pre batérie. To by malo vyústiť do vybudovania gigafabriky na výrobu batérií na území Košického kraja. Súčasťou plánov je aj rozvoj nabíjacej infraštruktúry a dodávky elektriny pre užívateľov elektrických a hybridných vozidiel, ako aj spolupráca v oblasti skladovania energie a využitia alternatívnych palív.

„Slovensko má strategickú polohu v srdci Európy a silný automobilový priemysel. Sme presvedčení, že spoluprácou s najlepšími kapacitami z technických univerzít, vedecko-výskumných centier na Slovensku a s Košickým krajom prispejeme k budovaniu celého hodnotového reťazca výroby a aplikácie batérií, a tak zabezpečíme ich kontinuálny výskum a vývoj, prinášajúci energetické riešenia pre európsky trh,“ vyhlásil podpredseda predstavenstva spoločnosti InoBat Jozef Urban.

Podpísanie memoranda podľa neho pre nich predstavuje začiatok tejto spolupráce. Zámery projektu nadväzujú na podmienky Európskeho ekologického dohovoru, ktorý bol v decembri 2019 predložený na pôde Európskej komisie. Jedným z jeho hlavných bodov je do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v sektore energetiky. „Som veľmi rád, že sa investor zaujímal aj o projekt Globálneho logistického industriálneho parku (GLIP) v Košiciach s napojením na širokorozchodnú železničnú trať na východ, ktorý by mohol rozšíriť možnosti jeho rozvoja smerom do Ázie,“ dodal Trnka.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info